Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

For næringsliv

Norges største næringslivsnettverk innenfor innovasjon

Connect Norge arbeider med Norges viktigste næringslivsnettverk og gir våre medlemmer tilgang til dette. Et nettverk som gjennom involvering, kunnskapsdeling og tilstedeværelse bidrar til vekst og verdiskapning for den enkelte og for regionen.

Morgendagens næringsliv skapes gjennom aktivt å koble skalerbare vekstselskaper med relevant næringsliv og kapital. Vi i Connect jobber med kvalitet sikrede vekstselskapene i tett samarbeid med næringslivet.

Connect Norge har i dag over 600 medlemsbedrifter og 4000 ressurspersoner i sitt medlemsnettverk og består av dyktige og erfarne mennesker som ønsker tilgang til vekstselskaper med unik teknologi og ideer. Videre er nettverket basert på frivillig innsats fra investorer, næringslivet, akademia, virkemiddelapparatet, samt det offentlige.

Hvorfor bli medlem i Connect Norge?

Connect Norge sin styrke ligger i vårt nettverk av høyt kompetente bedrifter og enkeltpersoner som brenner for innovasjon og tror på verdien av å dele. Du får mulighet til å bidra med din kompetanse til nye vekstbedrifter, og gis anledning til å investere når du mener å kunne tjene på det.

Som medlem i Connect Norge får du tilgang til et stort nettverk, verdifulle impulser og økt kompetanse for din egen virksomhet. Du vil jevnlig møte gründere og vekstselskaper med unike forretningskonsepter, i tillegg til å møte likesinnede fra ditt lokale næringsliv – og resten av Norge.

Du får også hevet egen kompetanse og virksomhet gjennom å lære bort til andre, og være tett på innovasjon og nyskaping.

Bidra til å skape vekst

Det finnes mange gode tilbud for en vekstbedrift, Connect Norge er annerledes enn mange andre tilbud. Connect er en ideell organisasjon som er frittstående og upartisk.

Vi finansieres av våre medlemmer og samarbeidspartnere, og tar ingen betaling eller eierandeler fra selskapene. Vårt insentiv er å gi våre medlemmer tilgang til spennende forretningskonsepter og at gründeren lykkes.

Et medlemskap i Connect er en fantastisk mulighet for deg og din bedrift til å kunne bli assosiert med aktivt arbeid for utvikling av virksomheter, næringsliv og jobbskaping.

Meld deg på som medlem her!