Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect Vekst  Et kostnadsfritt vekstprogram i Bergensregionen

Ønsker din bedrift å vokse? Vil dere sikre og skape nye arbeidsplasser? Connect Vekst er et program som legger til rette for vekst og konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter.

Programmet er et samarbeid mellom Connect Vest og Bergen kommune. I 2018 er Harris, Nordcap, Sparebank 1 SR-Bank, PWC, Fana Sparebank, Tryg og Sparebanken Vest partnere på vekstprogrammene.                     

Bergen kommune finansierer programmet, deltakelse er derfor gratis for bedrifter i Bergensregionen.

Store endringer blant annet innen digitalisering, forretningsmodeller og det grønne skiftet, gir grunnlag for å skape arenaer der etablerte bedrifter får mulighet til å videreutvikle seg og vokse.

Her ønsker Bergen kommune, Connect Vest og samarbeidspartnerne å bidra til vekst for å sikre og å skape flere arbeidsplasser i og rundt Bergen. Vi har derfor utviklet et program som skal løfte SMBer i regionen. 

MELD PÅ DIN BEDRIFT →

Les mer om prosjektet

Fagprogrammet

starter med et åpent frokostmøte på to timer. Her blir det en orientering om prosjektet i tillegg til interessante innlegg. For å bli med i selve fagprogrammet, må bedriften din søke. 

Fagprogrammet består av tre fellessamlinger á fire timer, og har plass til inntil 25 bedrifter. Her vil vi ha fokus på de store trendene som vil treffe alle bedrifter, blant annet digitalisering, det grønne skiftet, nye forretningsmodeller og smart forretningsutvikling. Fagprogrammet er lagt opp som en miks av forelesninger og workshops.

Bedriftsspesifikk oppfølging

Alle bedriftene får individuell oppfølging i etterkant av fagprogrammet, og 4-6 bedrifter fra hvert program blir valgt ut til videre prosesser.

Vi kjører en Connect Springbrett-prosess for utvalgte bedrifter. Dette er en effektiv metode som Connect Vest bruker når vi jobber med gründere. Vi har de senere årene erfart at flere små og mellomstore bedrifter har mange av de samme behovene som startups, og vil derfor ha stor nytte av en slik bedriftstilpasset prosess.

Her får bedriften din hjelp til å utvikle strategien sin med tanke på vekst. I slutten av prosessen setter vi sammen et panel av 8-10 ressurspersoner som er håndplukket med tanke på de behovene dere har. Ekspertpanelet kommer med konkrete tilbakemeldinger og råd for veien videre.

Mentorkobling

Her kan bedriften din dra nytte av en utenforstående ressursperson med akkurat den kompetansen dere mangler i en fase der bedriften skal løftes mot videre vekst.

Connect Vest har et stort og mangfoldig nettverk og tilgang til flere hundre ressurspersoner på Vestlandet, i Norge og i utlandet. Vi har gjort over 300 mentorkoblinger for Innovasjon Norge de siste fem årene, i tillegg til at vi har gjort rundt 70 mentorkoblinger for Norges Forskningsråd og The HUB Bergen.

Selve mentorkoblingen utfører vi gratis, men bedriften må selv stå for timekostnaden til mentor (den samlede kostnaden vil ligge på rundt 15.000 kroner).

Partner- og investorløp

Connect Vest har direkte tilgang til risikokapital på Vestlandet. To ganger i året arrangerer vi Connect Investorforum, i tillegg til at vi har vårt eget nettverk av investorer. De beste SMB-ene i programmet vil få mulighet til å presentere seg for potensielle investorer og partnere ved behov.