Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Attraktiv skatteincentivpakke for tidligfaseinvestors

Attraktiv skatteincentivpakke for tidligfaseinvestors

Publisert:

Den 1. juli 2017 innførte regjeringen en ny skatteordning, som tillater privatpersoner skattefradrag på innskutt kapital i gründerbedrifter. Denne ordningen skal lette skattebelastningen til gründere, og samtidig øke investeringer i småbedrifter som er i oppstartfasen.

For å kunne kvalifiseres til den nye skatteordningen må flere punkter oppfylles. Noen av dem er:

  • Gründerbedriften må være yngre enn 6 år
  • Selskapet må ha færre enn 25 ansatte
  • Lønnsgrunnlaget til selskapet må være minst 400 000,-
Regjeringen regner med at omlag 40 prosent av Norske selskaper kvalifiseres til slike investeringer.

På vårt frokostmøte presenterte Ragnhild Janbu Fresvik fra Sparebanken Vest hvordan banken bidrar ovenfor tidligfaseselskaper, mens Peder Karlsson fra Harris gav en grundig innføring i det nye «skatteregimet for tidligfase». Avslutningsvis fortalte Dag Skansen om status og videre planer og arbeid for tidligfaseinvstornettverket Connect BAN Bergen, som hittil har investert 20 millioner i 12 selskaper. Frokostmøtet ble rundet av med presentasjoner fra to av selskapene som Connect BAN Bergen har jobbet med, Dyrekassen og Creative Solution.

Tusen takk til Sparebanken Vest, Advokatfirmaet Harris og tidligfaseinvestornettverket Connect BAN Bergen, for deres gode innlegg på frokostseminar for 102 påmeldte deltakere hos Sparebanken Vest i dag.

Ønsker du mer informasjon om investering av tidligfaseinvesteringer, ta kontakt med oss i Connect Vest for en hyggelig samtale!
Hege Elvestad: 414 78 250, hege.elvestad@connectnorge.org
Ståle Stormark: 975 53 398, stale.stormark@connectnorge.org