Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

BKK om fremtidens energiløsninger

BKK om fremtidens energiløsninger

Publisert:

Under CONNECTs nylige Energieffektiviseringskonferanse i Bergen holdt BKK et spennende innlegg om hvordan BKK ser fremtiden innen energiløsninger. BKK er  Vestlandets største kraftselskap, og et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft.

BKK er blant CONNECT Norges nasjonale hovedsamarbeidspartnere. Det var stor forventning til hva BKKs Gunnar Hernborg vile dele om deres tilnærming til nye lokale energiløsninger.

Gunnar Hernborg holdt et halv times foredrag,hvor han var tydelig på at fremtiden vil by på store endringer. Han presenterte tre hovedtrender:

  • Distribuerte og lokale løsninger
  • Endringer hos energiselskapene
  • Nye forretningsmodeller

Hernborg understreket at ny teknologi og innovasjon er nødvendig for å denne utviklingen. Ønsker du mer informasjon om mulighetene som ligger i framtidens energiløsninger?

Ta kontakt med

Tore Mong (BKK): tore.mong@bkk.no
Ståle Stormark (CONNECT Vest-Norge): stale.stormark@connectnorge.org