Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

CONNECT Energieffektiviseringskonferansen 2013

CONNECT Energieffektiviseringskonferansen 2013

Publisert:

5. desember kan du møte innovative gründere i Vitensenteret, Bergen. Lær om energieffektivisering i spennende nybygg. Keynote speaker er gründeren Bill Schjelderup, som siden 1991 har utviklet Bergen Energi til å bli en viktig energiaktør i markedet.

Presenterende selskaper

Hordaland Bioenergi

Selskapet skal vere ein føretrekt samarbeidspartnar i samband med bygging og drift av varmesentralar, samt produksjon og levering av kvalitetsflis. Hordaland Bioenergi AS har 2 anlegg i drift til vinteren 2013/14, og selskapet arbeider med å etablera lokal flisproduksjon parallelt med utbygging av varmekundegrunnlaget.

Orion Systems

Har utviklet en intelligent og energieffektiv løsning for vinduer/glass med behov for solskjerming. Orions elektroniske persienne integreres/legges mellom glassene i et isolerglass/vindu, og styres av et helintegrert styringssystem. Det er utviklet en elektronisk energi-automatikk hvor konseptet aktivt kan benyttes til å redusere energiforbruk i alle typer bygg. Innovativt forretningskonsept har gitt god konkurransekraft, får stadig nye leveranser til spennende nybygg og krevende byggherrer. Har startet internasjonaliseringsprosessen. Søker investorer for å ha kraft til raskt å bygge en slagkraftig markedsorganisasjon.

Massiv Lust

Massivtreprodusent som arbeider med kostnadseffektiv løsning for bruk av tre som miljøvennlig og fornybar ressurs, som også kan bidra til modernisering av byggenæringen. Næringsminister Trond Giske åpnet den første fabrikken 12. august i år, og ministeren pekte på at skogen/trenæringen er en viktig fornybar ressurs som vi skal leve av også i fremtiden. Selskapet opplever god ordreinngang og har fått flere store aktører i byggebransjen som kunder.

Knycer

Et svensk Cleantech-selskap som utvikler energieffektive tørkeløsninger for tøy og klær. Første produktet er et smart, ergonomisk tørkeskap. Den energieffektive tørkeløsningen bygger på avfuktning i stedet for varme. Knycer ble valgt til Årets Framtidsselskap av Energieffektiviseringsföretagen i Sverige i 2012. Selskapet søker nye partnere og investors for å ta et større steg ut i markedet.

LandTech Solar

Selskapet kommersialiserer forskningsresultater fra LandTech RE<C. Ved å utnytte solenergi i form av globalt lagret termisk solenergi kan ethvert område, eksisterende eller nytt bygg, gis et energi nøytralt / positivt design, uten at dette påvirker bygningsmassens arkitektoniske uttrykk. Det betyr at enhver bygning eller område kan gjøres selvforsynt med elkraft. Første pilot er under utferdigelse. Teknologien kan skaleres fra noen få kW til flere 100 MW og er derfor nyttbart både som selvstendig elkraftkilde, men og som nød-kraftaggregat. Ønsker kontakt med større kunder og potensielle partnere/investorer.

Arrangementspartnere

Bruk av fornybare energikilder og ny teknologi er viktige grep i energieffektiviseringsarbeidet - hvordan sikre at tidligfaseselskaper kommer i posisjon med sine nye innovative løsninger? Dette blir en spennende dag for både gründere og byggherrer.

Sted: Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen (lenke til kart)
PåmeldingMeld deg på her

Pris kr. 1500 inkl. mva og lunsj
CONNECT-medlemmer gratis adgang

Foredrag av Bill Schelderup

Keynote speaker er gründeren Bill Schjelderup, som siden 1991 har utviklet Bergen Energi til å bli en viktig energiaktør i markedet. Det blir innlegg fra BKK, Rambøll, Entra, Enova, Multiconsult og Sparebanken Vest, og vi får høre om muligheter og løsninger i forhold til viktige bygg i Nonneseterkvartalet, Jonsvollskvartalet, Solheimsviken og Media City Bergen.

PROGRAM, 5.des 2013

 • 08.30 Registrering og lett servering 
 • 09.00 Keynote speaker Bill Schjelderup, Bergen Energi 
 • 09.30 Rambøll: «Hva sier TEK-en?» 
 • 09.50 Selskapspresentasjoner: Hordaland Bioenergi og Massiv Lust 
 • 10.20 Pause og standsbesøk tidligfaseselskaper 
 • 10.35 BKKs tilnærming til nye, lokale energiløsninger 
 • 11.00 Entra Eiendom om energieffektivisering i sine nybygg 
 • 11.30 Selskapspresentasjoner: Orion Systems og Knycer 
 • 12.00 Lunsj og standsbesøk tidligfaseselskaper 
 • 12.45 Enovas incentiver for energieffektivisering i nybygg 
 • 13.00 Selskapspresentasjon: LandTech Solar 
 • 13.15 Erfaringer fra DNB-nybygget i Solheimsviken 
 • 13.45 Utfordringer og muligheter for Sparebanken Vest i Jonsvollskvartalet 
 • 14.15 Paneldebatt: Hvem styrer energiløsningene innen bygg og anlegg? 
 • 15.00 Takk for i dag

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Ståle Stormark: stale.stormark(at)connectnorge.org, tlf 975 53 398