Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect har etablert englenettverk i Rogaland

Connect har etablert englenettverk i Rogaland

Publisert:

Stor oppslutning på stiftelsesmøtet av Connect BAN Rogaland gjenspeiler en betydelig interesse for tidligfaseinvesteringer. Det lover godt for gründermiljøet i Sør-Rogaland.  

Torsdag 14. mars 2019 markerte starten på en spennende videreutvikling av tidligfaseinvesteringer i Rogaland, da foreningen Connect BAN Rogaland (CBR) ble etablert hos samarbeidspartner KPMG Law Advokatfirma AS i nye flotte lokaler på Forus.

Samarbeid med Validé

Etableringen skjer i nært samarbeid med Validé, som også tar plass i foreningens styre. Leder av Connect i Rogaland, Dag Sindre Kaarstad Idsal, er meget fornøyd med samarbeidet med Validé, og forteller at man med denne formaliseringen ønsker å legge bedre til rette for at englenettverket og dets medlemmer kan få investere i og følge opp spennende tidligfaseselskaper i regionen. Investornettverket Connect BAN Rogaland har allerede hatt virke som et uformelt nettverk i et par år.

Nettverket har til nå investert i fire selskaper, i tillegg har vi en løpende prosess i et par andre. Det har vært meget god oppslutning på samlingene, vi opplever en økende interesse for tidligfaseinvesteringer og et englenettverk i vekst. I den sammenheng bestemte vi å formalisere nettverket gjennom etablering av en formell forening.

Dag Sindre Kaarstad Idsal, Connect

Englenettverkene i Bergen og Rogaland vil samarbeide

CBR følger gjennom foreningsetableringen i fotsporene til søsternettverket CBB i Bergen, som med sine 50 medlemmer har investert i 25 selskaper i Hordalands-regionen de siste årene. De to nettverkene vil for øvrig holde god kontakt, og se hvordan de kan samarbeide både om investeringer og videre nettverksutvikling.


Dag Skansen, styreleder i Connect BAN Bergen, og Ståle Stormark, Connect BAN-manager. Foto: Sparebanken Vest

Stor oppslutning på stiftelsesmøtet

Til stede i stiftelsesmøtet var det 30 personer, en blanding av allerede etablerte deltakere i nettverket og en del nye. Den store oppslutningen var svært gledelig, sier Idsal, og peker samtidig på at den gjenspeiler en betydelig interesse for tidligfaseinvesteringer og et godt grunnlag for det videre arbeidet med å skaffe utvalgte unge selskaper «kompetent kapital». Nettopp denne unike kombinasjonen av kapital, kompetanse og nettverk, er det som kjennetegner «engler» og englenettverk, som derigjennom vil kunne ha en betydelig «kraft» og effektivitet i sin innsats for utvikling av selskaper, næringsliv og arbeidsplasser i Rogalandsregionen.

Dag Sindre Kaarstad Idsal

Investorene håper selvsagt å gjøre gode investeringer og å oppnå god avkastning, ikke minst gjennom porteføljebygging og risikospredning. Men de er likeledes også opptatt av regional verdiskaping, og er i så måte «samfunnsbyggere», slik som Connect og Validé.

Dag Sindre Kaarstad Idsal, leder av Connect i Rogaland

Bildet øverst i saken er av Dag Sindre Kaarstad Idsal, leder av Connect i Rogaland, og Eirik Sønneland, Director Funds & Business Ventures i Validé. Idsal er BAN-manager, mens Sønneland går inn som nestleder i CBRs styre.
Foto: Hilde Garlid, Validé