Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect Investorforum på Ocean 2017

Connect Investorforum på Ocean 2017

Publisert:

Les artikkelen til iLaks om Connect Investorforum HER.

Den 28. november og 29. november arrangerte vi "Ocean 2017 - fra low tech til high tech" sammen med Sysla, SpareBank1 SR-Bank, iLaks, Harris med flere. Målet med konferansen var å skape en spiss og relevant møtearena på tvers av Oceans Industries. Konferansen ble holdt på Bergen Havn på Skolten.

På konferansen stod over tretti gründerbedrifter innenfor hav-næringen på stand, og flere av disse holdt en 5 minutter pitch på "Gründerscenen". 

 
Helge Bjordal fra Nagelld AS og Lars Theodor Kintel fra Bioway AS som presenterer.

Den første dagen av konferansen ble Connect Investorforum holdt på hovedscenen på Skolten. Connect Investorforum er en møteplass for gründere og investorer, hvor gründere får mulighet til å presentere sin idé for investorer. Investorpanelet på Ocean 2017 bestod av Erik Throndsen fra SpareBank 1 SR-Bank, Torbjørn Gjelsvik fra Gjelsvik Advokatfirma AS Monika Zsak fra BKK Grønn Invest og Per Grieg Jr. fra Grieg Seafood.

I år fikk fire hav-selskaper presentere sin idé for investorpanelet, disse selskapene var: Entail, Tidal Sails, Blue Lice og Estro. Selskapene fikk syv minutter til å presentere konseptet sitt, og deretter var det en kort spørsmål og svar runde fra panelet. Etter de fire selskapene hadde presentert og fått tilbakemeldinger fra panelet, fikk selskapene utdelt diplom, pokal og advokattjenester fra Advokatfirmaet Harris til en verdi av 12500,-. 


Estro og Blue Lice presenterer. 


Entail og Tidal Sails presenterer.  

Takk til panelet, selskapene, publikum og partnere for et vellykket Connect Investorforum!