Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect jakter 25 bedrifter i Eigersund kommune

Connect jakter 25 bedrifter i Eigersund kommune

Publisert:

Mange små- og mellomstore bedrifter har stort behov for påfyll av kompetanse og nettverk, men det eksisterer få tilbud til denne gruppen. Gjennom Connect Vekst ønsker vi sammen med Eigersund kommune å legge til rette for økt vekst, konkurransekraft og flere arbeidsplasser.

Ingen kan løpe fra endringer som digitalisering, det grønne skiftet, behovet for nye forretningsmodeller og for å skape nye kundeflater

Dag Sindre Idsal, leder for Connect i Rogaland
Dag Sindre Idsal

Kostnadsfritt kompetanseprogram

Med kompetanseprogrammet Connect Vekst ønsker Eigersund kommune å styrke små- og mellomstore bedrifter for å skape vekst og arbeidsplasser. Programmet er kostnadsfritt for bedriftene som deltar.

Sammen med Ernst & Young, Advokatfirmaet Legal og Miles tar vi bedriftene gjennom et program som tar utgangspunkt i et globalt oppfølgingsprogram som fokuserer på de viktigste driverne for bærekraftig vekst, forteller Idsal. Han har de siste to årene loset 90 bedrifter i Stavanger og Sandnes gjennom programmet i samarbeid med kommunene, EY og andre partnerbedrifter til Connect. Connect har også gjennomført vekstprogrammer for 150 bedrifter i bergensregionen i samarbeid med Bergen kommune.

Tar utgangspunkt i patentert verktøy

Små og mellomstore bedrifter er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen. De er også en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv, men både kapital- og kompetansebehovet er ofte undervurdert.

Connect Vekst er lagt opp som fagsamlinger med forelesninger, i tillegg vil Connect gjennomføre unikt tilpassede prosesser med noen bedrifter der vi ser ekstra vekstpotensiale. Fagsamlingene i Connect Vekst i Rogaland tar som nevnt utgangspunkt i et av EYs patenterte verktøyer der man vurderer et selskaps evne og styrke til vekst og konkurranse. Å øke verdien av kundebasen, skape et team som presterer optimalt, en god kultur, utnytte muligheter som skapes gjennom digital teknologi og bygge sterke strategiske allianser, er noen av temaene som blir tatt opp.

Gode resultater

Stadige endringer i markedet i en globalisert og digital verden er utfordrende. Connect Vekst skal hjelpe bedriftene med hvordan de kan holde tritt med endringene og legge opp til vekst og trygge arbeidsplasser. Det ser vi at flere bedrifter har klart. Flere ansatte, profesjonalisering av styret, større omsetning og utvidet nettverk er noen av resultatene fra programmene Connect har kjørt de siste to årene.

Bedriftene har blitt mer robuste til å møte framtiden. Nå bretter vi opp ermene og gleder oss til å møte næringslivet i Eigersund.

Dag Sindre Idsal.

Han sparker i gang med et frokostmøte på Grand Hotel 10. april. Der blir det interessante innlegg og mer informasjon om Connect Vekst. Meld deg på her!