Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

CONNECT Springbrett® ga både kompetanse og kapital

CONNECT Springbrett® ga både kompetanse og kapital

Publisert:

 

Full klaff for springbrettselskap viser at involvering, kunnskapsdeling og tilstedeværelse bidrar til vekst og verdiskapning i næringlivet.

 

Høsten 2014 gjennomførte vi i CONNECT Sørlandet et CONNECT Springbrett® for oppstartbedriften PE reefs i Flekkefjord. De har utviklet og testet kunstige rev. Hensikten er å redusere effekten av utbygginger til havs. ‘Kunstige rev er gode avbøtende tiltak, har et stort potensiale og er nytenkende for miljøet’, sier gründer Thomas Netland. Flere springbrettdeltakere fattet raskt interesse for bedriften. Dette resulterte i 2 investorer som nå bidrar finansielt. I tillegg bidrar disse med sitt industrielle nettverk. ‘Springbrettet, og ikke minst oppfølgingen i etterhånd har gitt oss nye muligheter’ sier Netland.

 

Springbrettet og oppfølgingen resulterte også i en samarbeidsavtale med en etablert bedrift, Agder Marine, som driver med opprensking på havbunnen. ‘Vi kan nå gi tilbud på opprenskning og rehabilitering av havbunnen. Dette er helt nytt’ sier Petter Høivold, daglig leder i Agder Marine.
PE reefs ble etablert våren 2013. To prototyper ble i mars 2014 plassert ut i fjorden utenfor Flekkefjord. Byggingen av prototypene ble finansiert av Listerfondet og SR-Stiftelsen, mens PE reefs stod for selve byggingen. PE reefs er i tett dialog med forskningsmiløer både nasjonalt og internasjonalt, blant annet SINTEF og NIVA.
 
Bilde: PE reefs AS