Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connects investorer har solgt seg ut av Dyrekassen

Connects investorer har solgt seg ut av Dyrekassen

Publisert:

Connects investorer har solgt sine aksjer i Dyrekassen til Felleskjøpet Agri SA med god fortjeneste. Med det har Connect BAN Bergen fått sin aller første exit.

- Det er svært gledelig at vi nå, etter bare tre år, har fått vår første exit og at den i tillegg ble bra. Dette er en gladnyhet for hele gründermiljøet i Bergen, siden store deler av investorpengene resirkuleres inn i nye caser. Vi har fått bevis på at økosystemet i Bergen begynner å fungere, sier Ståle Stormark, Connect BAN Bergen-manager.

Om du har meldt deg på morgendagens Connect Investorforum, får du høre historien til Dyrekassen både fra et gründer og et investorperspektiv.

Ståle Stormark, Connect BAN Bergen-manager

Formidabel vekst

Dyrekassen ble raskt en millionbutikk. Dyrebutikken på nett hadde en vekst på 483% i 2017 og landet da på en omsetning på 8,2 millioner kroner. Året etter økte omsetningen til 26,3 millioner kroner. Selskapet som har kontorlokaler på Minde og lager i Arna, har allerede skapt 19 arbeidsplasser.

Uten risikovillige investorer fra Connect BAN Bergen i en tidlig fase, hadde neppe Dyrekassen vært der vi er i dag.

Roger Holthe Olsen, daglig leder og medgründer i Dyrekassen.

Dyrekasse-gründeren synes det er moro å se hvor fort utviklingen på investorsiden har gått, med stadig flere bergensbaserte investorer som er villige til å investere privat kapital i nyetablerte selskaper. Investorer fra Connect gikk svært tidlig inn i Dyrekassen. Første investering skjedde allerede i 2016, og investorgruppen har siden vært med på flere investeringsrunder.  

Tidligfaseinvesteringer er hardt arbeid

Holthe Olsen presiserer at erfaring og kompetanse fra tidligfaseinvestorene også er helt sentralt for en vellykket investering. Kompetent kapital er selve grunntanken i tidligfasenettverket. Dag Skansen er en av åtte investorer fra Connect BAN Bergen som gikk inn i Dyrekassen. Han har vært styreleder i gründerbedriften og er opptatt av at investorer i tidligfase bidrar med kompetanse.

Dag Skansen, styreleder i Connect BAN Bergen

Som investor i tidligfase kan man ikke sitte å vente på suksess. Gründerbedrifter er knallhardt arbeid, både for gründer og investor.

Dag Skansen, styreleder i Connect BAN Bergen og tidligere investor i Dyrekassen

Viktig kvalitetssikring

Connect BAN Bergen er stiftet av Connect Vest, som også drifter nettverket og kvalitetssikrer gründerbedriftene som til slutt kommer gjennom nåløyet og får presentere seg for tidligfaseinvestorene.

For investorene i nettverket er den kvalitetssikringen Connect står for, helt vesentlig.

Dag Skansen

Connects investornettverk har nå 55 medlemmer, det er investert 50 millioner kroner i til sammen 25 gründerselskaper og flere er for tiden i prosess. Kapitalen fra Connect BAN Bergen utløser i tillegg annen privat og offentlig kapital.

Dyrekassen vil ut i verden

Dyrekassen har tidligere vært en del av VIS gründer sin inkubator Nyskapingsparken og fått støtte fra Innovasjon Norge Vestland. Når de nå får inn en industriell partner og vender blikket ut over Norges grenser, er Dyrekassen et glimrende eksempel på at hele økosystemet i tidligfase begynner å fungere i Bergen.

Felleskjøpet Agri SA har i tillegg til aksjeutkjøpet gjort en emisjon i Dyrekassen og sitter nå med en eierandel på 34%. Det betyr at Dyrekassen er tilført betydelig vekstkapital. Selskapet girer nå ytterligere opp og vil ut i verden. 

- Kombinasjonen av Dyrekassen.no og Felleskjøpet Agri mener vi gir den nødvendige tyngden til å bygge et norsk og nordisk retailselskap som kan ta markedsandeler både i Norden og forhåpentligvis etterhvert også i andre deler av Europa, sier Holthe Olsen.

Daglig leder i Dyrekassen er samtidig klar på at de ønsker å beholde hovedkontoret i Bergen.

- For oss har det vært viktig å sikre at hovedkontoret vårt fortsatt skal ligge i Bergen. Om man for eksempel ser til hva man har fått til i Sandefjord der store nettbutikker som Fjellsport og Komplett ligger, så burde det være mulig å bygge opp et e-handelsmiljø i Bergen også, sier Roger Holthe Olsen.

Roger Holthe Olsen er klar på at de ønsker å beholde hovedkontoret i Bergen.

Bildet øverst i saken er av gründerteamet i Dyrekassen, Roger Holthe Olsen, Øyvind Eriksen og Erik Høsteland Åland.
Foto: Dyrekassen