Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Eksterne styrerepresentanter gir verdiøkning

Eksterne styrerepresentanter gir verdiøkning

Publisert:

Å rekruttere ekstern kompetanse inn i styrerommet kan bidra til å løfte bedriften din. Connect utvikler et styrekonsept der vi kartlegger behovene i din bedrift og kan hjelpe dere å finne riktig ressursperson.

- Dersom du rekrutterer de riktige personene, kan de være døråpnere til nye kunder, nye samarbeidspartnere eller helt nye markeder, sier Mona Biering i Connect.

Bidrar med kompetanse

Eksterne styrerepresentanter kan bidra med nødvendig kompetanse og erfaring som bedriften ikke har fra før, og til at styret har riktig fokus.

En undersøkelse viser at styrer i norske bedrifter fokuserer for mye på fortiden. De bruker hele 70% av tiden på kontroll- og rapporteringsoppgaver, mens svenskene har fokus på framtiden og bruker 70% av tiden på strategi. Her har vi noe å lære.

Vi ser at eksterne styrerepresentanter med riktig kompetanse og erfaring bidrar til stor verdiøkning for selskapet.

Mona Biering, Connect.

Doblet omsetningen

Det har Tore Ådlandsvik i Torsvik Innredning god erfaring med. Bedriften har nylig vært gjennom Connects omstillingsprogram, som vi har gjennomført med støtte fra Hordaland Fylkeskommune. Bedriften har i løpet av de siste årene tatt inn flere eksterne styrerepresentanter. Sammen med omstillingsarbeidet har det bidratt til ny profil, navneskifte, endring til nytt marked og en doblet omsetning.

Tore Ådlandsvik, daglig leder i Torsvik Innredning.

Skepsis holder bedrifter tilbake

Vi vet at mange bedrifter er skeptiske til å ta inn eksterne styrerepresentanter fordi man tror at man mister kontrollen over selskapet. Denne redselen bunner ofte i at man ikke er helt klar over hvordan et profesjonelt styre fungerer.

Mona Biering, Connect

Biering oppfordrer bedriftseiere og daglige ledere om å ta kontakt dersom de er nysgjerrige på å profesjonalisere sitt eget styre.

- Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan bedriften din kan sikre seg på en god måte slik at eksterne styrerepresentanter blir en ressurs, legger Biering til.

Connect har lang koblingserfaring

Connects styrekonsept går ut på at vi først kartlegger kompetansebehovet i bedriften ved hjelp av ulike verktøy, og gjør daglig leder og eiere bevisste på hvilken kompetanse de trenger for å øke resultatet framover. Deretter tilbyr vi også å finne riktige styrerepresentanter.

Vi har et stort nettverk og lang erfaring med å koble riktig kompetanse på vekstbedrifter for å skape resultater.

Mona Biering, Connect