Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

evolusjonen er her – men mange bedrifter og investorer er uforberedt

evolusjonen er her – men mange bedrifter og investorer er uforberedt

Publisert:

Store norske selskaper, investorer og grundere må skape felles læringsarenaer.

Akkurat nå foregår en revolusjon som forandrer verden fort. Det krever læring. Revolusjonen kommer fra særlig to fenomener: Sensorteknologien har kommet langt nok til å bli billig. Og enorm it-kapasitet koster brøkdeler av hva det gjorde for få år siden.

Noen bransjer, som finans og media, har for lengst fått kjenne smaken av Big Data og digitalisering. Enorme effektivitetsgevinster har ført til kraftige nedbemanninger. Internet of Things (IOT) er et resultat av billig sensorteknologi og har lenge vært et buzz-ord. Alle vet at du kan bruke smart-telefonen til å skru på varmen til hytten osv. Men det er ikke dette som er den store revolusjonen. Det som skjer akkurat nå, men som mange ikke har fått med seg ennå, er Internet of Things for industrien. Alt kan digitaliseres, og vi har sett starten på det nå.

I november i fjor hadde jeg gleden av å høre et foredrag av Pekka Lundmark. Han er en vidsynt mann som inntil nylig var sjef for verdens største produsent av løftekraner, Konecrane. Med fortid i Nokia var han ikke noe opplagt valg til å ta over roret i den mer enn 100 år gamle kranbedriften. Men fordi de valgte ham er Konecrane nå full i sensorteknologi og Big Data. Postulatet fra scenen var klart: Store bedrifter som ikke ser denne digitaliseringen komme, eksisterer ikke om fem til ti år!

Og her kommer vi til selve poenget: Hvordan skal etablerte bedrifter, grundere, investorer og andre klare den voldsomme endringen de fleste bransjer står overfor akkurat nå?

Svaret er ikke enkelt. Men det er åpenbart at denne revolusjonen tvinger svært mange til å gå ut av komfortsonen og lære. Dette gjelder for en liten investor i Nord-Norge og det gjelder for landets største bedrifter. Det gjelder for rederier og entreprenører. Det gjelder for forvaltere av store formuer og det gjelder for unge nystartede bedrifter.

Alle har behov for å forstå bedre hva denne nye verden innebærer. Derfor må vi møtes oftere. Mange miljøer etterspør deling og samhandling, dette er viktig for at vi skal få et nytt næringsliv. Det betyr at både det nye og det gamle næringslivet må gå sammen for å skape en vinn-vinn situasjon.

Etablerte bedrifter må knytte seg mye nærmere de stedene denne nye innovasjonen skjer. Og skal vi få det til, kreves det tilrettelegging av møteplasser (konkret arbeid). Vi tror at samhandling mellom partene, hvor vekstselskapene har mot, hastighet og ny teknologi, har mye å lære de etablerte bedriftene. Men på den andre siden har de etablerte bedriftene nettverk, systemer og markedstilgang, som vekstselskapene har bruk for.

Og for de som ikke tror vi er i en så dramatisk endringstid, så hør hva Knut H. H. Johansen, styreleder i NCE Smart Energy Markets sier om saken (Til abelia.no):

«Det er i gang en massiv revolusjon innenfor IT-området – denne revolusjonen innebærer et fundamentalt skifte i teknologiplattform innenfor de fleste bransjer. Big Data og Internet of Things er ikke lenger fremtid – det er nåtid».