Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Publisert:

I siste utgave av næringslivsmagasinet utgitt av Rosenkilden, næringsforeningen i Stavanger-regionen, er det flott omtale av CONNECT i Rogaland, og vår lokale representant der, Andreas Lien.

CONNECT Vest-Norge er nå på plass i Rogaland med eget kontor i Sandes, hvor Andreas Lien er vår stedlige representant. Dette omtales behørig i Rosenkilden, med intervju av både Andreas og av salgs- og markedssjef Rune Mikalssen i gründerbedriften Marinovate. Bedriften har akkurat gjennomgått et CONNECT Springbrett ®, og var strålende fornøyd med resultatet: "... I tillegg har møtet vårt med CONNECT gitt oss tilgang til viktige nettverk som vi ellers neppe ville nådd ut til. CONNECT gjør en kjempejobb, og det er bra at de nå også har etablert seg i Rogaland".

Artikkelen legger ellers vekt på mentorordningen og på CONNECT Springbrett ® som særlig viktige tilbud til gründere. Mentorordningen gir gründere muligheten til å få hjelp over tid av en person med mye næringslivserfaring. Gründeren er selv med på å velge ut mentoren.

CONNECT Springbrett ® er en uavhengig vurdering av gründerens forretningsplan, strategier og denne forberedes til å møte investorer. Dette er et unikt og kostnadsfritt tilbud som du kan lese mer om her.