Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Fra idé til handling

Fra idé til handling

Publisert:

For å lykkes som gründer må det mer til enn en god forretningsidé. Man må kunne overføre ideen til handling og hvordan gjør man det?

Tekst og foto: Heidi Vatnøy

Det er sjelden nok å ha en spennende oppfinnelse eller en god forretningsidé for å etablere en levedyktig bedrift. Du trenger også hjelp og gode råd fra ressurspersoner. 

De fleste trenger en hjelper

CONNECT er et internasjonalt nonprofit kompetansenettverk som stimulerer til innovasjon og utvikling av vekstselskaper ved å kople gründere med kompetanse og kapital. – De fleste gründere og vekstbedrifter har behov for hjelp til å realisere sin idé. Dette kan være hjelp til veivalg, markedsvurdering, belyse sterke og svake sider eller en kvalitetssikring av forretningsplanen før møte med investor. Rett kompetanse er ofte kostbar og vanskelig tilgjengelig, sier Anne Torunn Hvideberg ved CONNECT Sørlandet.

Effektivt, spisset og unikt konsept

CONNECT Sørlandet er en av fem CONNECT-regioner i Norge som yter gratis og effektive tjenester til gründere. Konseptet som tilbys er effektivt, spisset og unikt, og kompletterer den bistand gründere kan få av etablerersentre, næringshager, inkubatorer og andre gode hjelpere.
– Vi har et godt utbygd nettverk overhele landet av ressurspersoner fra næringslivet med ulik kompetanse og erfaring.CONNECT har også et tett samarbeid med søsterorganisasjonene i Norden og USA, uttaler Hvideberg.

Workshops

CONNECT Sørlandet tilbyr bistand til gründere og vekstbedrifter i hele Agder bl.a. gjennom  CONNECT Springbrett® og deltagelse i CONNECT Investor- og Partnerforum®. Er du gründer som har fått mentorstipend fra Innovasjon Norge, bistår også CONNECT med å kople gründere med rett mentor.

– Vår kjerneaktivitet er CONNECT Springbrett. Dette er en to til tre timers workshop hvor gründeren får presentere sin idé til forretningsplan for et skreddersydd panel av erfarne ressurspersoner. I tillegg arrangerer vi CONNECT Investor- og Partnerforum hvor gründeren presenterer seg for investorer og samarbeidspartnere innen aktuell bransje. I dag har vi investor- og partnerforum innen Olje og gass, Cleantech, Maritim, IKT og eHelse, fortsetter hun.

Avhengig av samarbeid

Hvideberg ser stor fordel av å være til stede i et kreativt miljø med nystartete selskap, kunnskapsbedrifter og andre nettverk, både som inspirasjon og som et ledd i det å nå ut med konseptet.

– Som relativt små aktører er vi helt avhengige av et samarbeid med andre aktører på Sørlandet som jobber tett med gründere og oppstartsbedrifter. Ved å være til stede i et nyskapende og innovativt miljø vil vi få inspirasjon og nye kontakter, som kan være med på å ytterligere styrke den tjenesten vi tilbyr, fortsetter hun.

CONNECT har tidligere arrangert korte frokostmøter sammen med næringsforeninger og andre, og ser at Kunnskapshavna med vekstmiljøet og Vitensenteret kan være en spennende arena hvor en kan videreføre slike møteplasser. Dette vil være en unik møteplass for deg som går med en gründer i magen.