Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Godt oppmøte på Connect Live Springbrett for Learning Moment Technologies under Gründermessen i Trondheim!

Godt oppmøte på Connect Live Springbrett for Learning Moment Technologies under Gründermessen i Trondheim!

Publisert:

Snorre Tørriseng og Torbjørn Hundseth fikk en grundig syretest av hvordan verktøyet Dokker best kan presenteres ift ulike mottagere, markedsstrategi, oppskalering og posisjonering ift et investorperspektiv.

- En stor takk til Katja Samara i t:Lab for strålende møteledelse og til panelet som har bidratt med sin tid, kompetanse og erfaring for at nok en oppstartsbedrift skal få de beste muligheter til å lykkes i markedet!
Også en stor takk til Innovasjon Norge som gir oss muligheten til å gjennomføre denne prosessen !

Tommy Dalen - Arntzen de Besche
Oddbjørn Sve - Sonans Utdanning Privatist Trondheim
Stein Roger Husås - Charlottenlund Videregående skole
Arvid Strand - Conspectum AS
Trond A. Henriksen - Atea NorgeNorge
Erik Stene - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Aage Thunem - SINTEFf
Thomas Berglund - AngelChallenge

Learning Mometn Technologies er del 3 av 4 i piloten Connect 2 Action som vi i Connect Trøndelag kjører for Innovasjon Norge og mentorordningen. Her ser vi på den forsterkende synergieffekten av å benytte verktøyet Connect Springbrett i kombinasjon med, og som grunnlag for mentorbistand. Vi vil nå ha en debrief av gårsdagens Connect Springbrett med teamet i LMT og møteleder Katja Samara, for deretter å velge ut 1-3 av paneldeltagerne som har utmerket seg med sine innspill. Disse vil i løpet av kort tid motta forespørsel om mentorbistand for å omsette output fra Connect Springbrettet til praktisk og strategisk arbeide. Vi gleder oss til resultatet !