Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Grønt samarbeid med BKK

Grønt samarbeid med BKK

Publisert:

Connect Vest er samarbeidspartner til BKKs nysatsing Grønn InVest, som skal investere 30 millioner kroner i innovative løsninger innen fornybar energi. Konsernet skal fungere som en testfabrikk for aktuelle oppstarts- og vekstbedrifter.

- Vi ønsker å være en aktiv pådriver til å videreutvikle fremtidsrettede energiløsninger, sier Monika Inde Zsak.

Hun skal lede den nye innovasjonssatsingen, og er på jakt etter gode idéer og selskaper som har potensiale til å gjøre en forskjell innenfor fornybar energi. Allerede 23. februar får Zsak møte flere grønne gründere på Connect-konferansen ”Et grønnere Vestland”.

- Connect Vest representerer et viktig nettverk for oss her på Vestlandet, herunder co-investorer, gründere og andre samarbeidsaktører innenfor næringslivet. Vår rolle blir å øke verdien av samarbeidet gjennom å stille vår testfabrikk til disposisjon, forteller Zsak.

Jakter innovative grønne idéer

Connect Vest, BKK og Sparebanken Vest har i flere år samarbeidet om en årlig konferanse med bærekraftig teknologi på agendaen. Årets konferanse "Et grønnere Vestland" presenterer sju grønne gründere og en rekke interessante foredrag. Nå videreutvikler Connect Vest og BKK sitt grønne samarbeid, noe daglig leder i Connect Vest, Hege Elvestad, er svært glad for.

Vi har de siste årene sett en stor økning i gründere som satser på grønn, bærekraftig teknologi, og flere av de som går gjennom våre prosesser vil være interessante caser for BKK.

Hege Elvestad

BKK er blant annet interessert i elektrifisering, digitalisering, lokal energiproduksjon og energilagring. - Vi skal være en partner i utformingen av fremtidens grønne infrastruktur og energisystem, da må vi forstå og være med på de endringene som skjer i bransjen, sier Zsak.

Ser også på solceller og vindkraft

De grønne idéene Zsak ser etter baserer seg på fornybar energi, men det skal også ligge et kundebehov og et betydelig forretningspotensiale i bunn. Det handler altså ikke bare om vannkraft, men idéene må ha en grad av innovasjon enten i forretningsmodellen eller i teknologien.

Dersom våre kunder ønsker solkraft på taket, skal vi kunne levere dette. Fremtidens energisystem vil bestå av både sentralprodusert vannkraft og lokalprodusert energi, det blir ikke enten-eller.

Monika Inde Zsak

Her ønsker BKK å være i front for å forstå hvordan de kan skape lønnsom forretning i det totale energisystemet.

Ønsker at den fornybare kraften skal tas i bruk

BKK er den største aktøren innenfor fornybar energi på Vestlandet og produserer dobbelt så mye strøm som blir solgt i egen region. Konsernet er derfor opptatt av at den grønne kraften skal tas i bruk. Et av målene er at Grønn InVest skal bidra med effektive løsninger som for eksempel kan akselerere overgangen til elektrisitet i transportsektoren. - Ambisjonen er å vurdere over 100 muligheter de neste to årene, og investere i en håndfull av disse. Dersom vi lykkes, må vi vurdere om satsingen skal utvides, forteller Zsak.

Bidra til arbeidsplasser

Gjennom å være fødselshjelper for gode løsninger innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur, ønsker BKK Grønn InVest å bidra til verdiskaping på Vestlandet. Med en kjent merkevare, fysisk infrastruktur, spesialkompetanse og sluttbrukere har BKK en unik testfabrikk å tilby. - Med å kombinere vår testfabrikk med gode ideer fra gründere og oppstartselskap, håper vi å kunne bidra til nye arbeidsplasser på Vestlandet, sier Monika Inde Zsak.