Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Hvordan få innblikk i hva som skjer i gründer- og nyskapingsmiljøet?

Hvordan få innblikk i hva som skjer i gründer- og nyskapingsmiljøet?

Publisert:

Odd-Jone Linnebo har utviklet en ny type skruesystem som nå er utbredt via global lisensiering. Nå vil han hjelpe gründere og bedrifter med å utvikle IPR og Forretningsstrategi. Hans selskap er en av de 80 medlemmene i CONNECT Sørlandet.

CONNECT Sørlandet har nylig passert 80 medlemmer, og CONNECT Norge har ca 800 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra alle steder i Sørlandets innovasjons og gründermiljø. Det inkluderer Innoventus, Coventure og Eva-Senteret pluss medlemmer fra flere industrier som Elkem, Deloitte, Adger Energi, DNB, Phonero, etc. Flere av våres medlemmer er også tidligere gründere som har deltatt på CONNECT Springbrett® – for eksempel Polewall, OffshoreCrew, Global Wheel of Knowledge, etc.

Det er gjennom våre medlemmer at vi har muligheten til å koble gründere opp mot gratis nettverk og kompetanse. Men hvem er våre medlemmer og hvorfor er de med i CONNECT? Vi har snakket med Odd-Jone Linnebo, daglig leder for LEAN IPR for å diskutere hans historie og medlemskap i CONNECT.

Patent er ikke bare et patent

Visste du at stjerneskruen ble laget for maskiner uten moment, slik at bitset (skrujernet) skal glippe ut før det ødelegger det som skrues fast? Torx skruen ble oppfunnet på 60 tallet slik at bitset ikke glipper, men det er kun dreiemomentet som gjør at skruen går inn. Problemet med TORX er at det vakler litt mens man skrur.

Linnebo har oppfunnet TTAP® som er en forbedret Torx® Et system der Torx skruen er kombinert med en spiss slik at den er stabil og borer skruen rett. Linnebo har valgt lisensiering som en forretningsmodell, og har blant annet den store byggebutikkjeden i USA, Home Depot, som selger produktet.

Linnebo har funnet ut at det å patentere løsningen sin var et dyrt og ressurskrevende prosjekt. Det var spørsmål om hvor mye koster et patent, og hvilke land trengs det patent i.

“Gjennom min egen erfaring har jeg funnet ut at det å jobbe med patent var en jungel - det var uoversiktig og det var fryktelig dyrt. Du kan også risikere at du har patenter som ikke beskytter din business. Et patent er ikke bare et patent. Patentet skal beskytte din business, og beskytte dine ideer.” sier Linnebo.

Patentrådgiver er ikke nok

Linnebo mener at det er viktig med en patent rådgiver som skjønner systemet og kan skrive en god søknad, og gründeren må være en god bestiller. Gründeren må bestemme hvilke land de skal ha patent i, og ha en god markedsforståelse. Linnebo fant ut at det var et behov for å kombinere kompetanse til patentrådgivere med bedriftens markedskompetanse. Derfor samarbeider Linnebo med et patentkontor og patentrådgivere, og tilbyr strategisk fortetningskonsultasjon med fokus på immaterielle rettigheter (IPR).

Linnebo har startet selskapet LEAN IPR. Han mener at denne type kompetanse mangler, særlig på Sørlandet. Kompetansen er svært viktig for innovasjon og nyskapingsmiljøet. Målgruppen til Lean IPR er både gründere som patenterer for første gang, men har også gode verktøy for industribedrifter som ønsker bedre business inntelligence i forhold til konkurrenter og teknologiutvikling. LEAN IPR vil bli en viktig del av gründermiljøet på Sørlandet, og er derfor medlem i CONNECT Sørlandet.

Vil få innblikk i hva som skjer i gründer og nyskapingsmiljøet

” Jeg har tro på CONNECT. Jeg synes at det er en bra prosess og er imponert over Springbrettene. Birger Eckhoff (Daglig Leder i CONNECT Sørlandet) har vært veldig god til å sette sammen forskjellige kompetanser.”

En viktig aktivitet CONNECT Sørlandet driver med er CONNECT Springbrett®. Linnebo har selv deltatt på fire springbrett prosjekter som ressursperson. CONNECT Springbrett® er en prosess som kvalitets sikrer gründers forretningskonsept ved å holde en workshop, og organiserer en presentasjon for et panel som er skreddersydd til gründerens behov.

Linnebo mener det er gøy å være med i CONNECT. Det er gøy å se nye ideer, og hva gründeren holder på med. I tillegg er det lærerikt å høre på hvordan andre ressurspersoner i panelet tenker, fordi man får en god innsikt innen nye fag- og produktområder. Ofte sitter det ressurspersoner i panelet som Linnebo ikke kjenner fra før, så det er også en god nettverksbyggings aktivitet.

Linnebo sier det er viktig at CONNECT er en uavhengig aktor, som ikke tar betalt fra gründere. Vanligvis sier man at det er ingen gratis lunsj, men det er det med CONNECT, mener Linnebo. Gründere får kvalitetssikret ideen og får gode tilbakemeldinger. Ofte er det diskusjon om at gründere trenger oppstarts kapital, men Linnebo mener at dette må kombineres med oppfølging og rådgiving, og derfor er CONNECT Sørlandet en viktig del av gründermiljøet på Sørlandet.

En viktig dugnad

Linnebo bestemte seg for å bli medlem i CONNECT fordi han ville få innblikk i hva som skjer i gründer- og nyskapingsmiljøet. I tillegg synes han at det er en viktig dugnad for bedrifter som er interessert i nyskaping, og bør være med på. Gründere kan sjeldent klarer seg alene, og Springbrett bevisstgjør gründere om det. I Linnebo’s eget selskap var det avgjørende at de jobbet tett opp mot kundeforbindelser, og har fått gode referanser derfra. Man trenger gode partnere.

Ved å være medlem i CONNECT Sørlandet bidrar man til å få en entreprenørskapskultur, og drive fram nyskaping på Sørlandet. ”Plutselig ser du en god ide, noe du kan investere i, eller kan hjelpe med. Eller kanskje får du et nytt konsulent oppdrag - altså det er mange muligheter” sier Linnebo.