Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Hvordan få til rask vekst?

Hvordan få til rask vekst?

Publisert:

Gasellebedrifter er mer åpne for informasjon og kunnskap fra omgivelsene enn andre selskaper. På vårt kick-off-arrangement for SMBer i Bergensregionen får du høre hvordan gaseller skaper konkurransefortrinn.

- Gasellene tar i bruk nye muligheter, det være seg marked eller teknologi. De skaper ikke nødvendigvis teknologien selv, men ser muligheter med ny teknologi skapt av andre, forteller Jarle Bastesen, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania i Bergen.

Har dere gasellepotensiale?
Bastesen skrev sin doktorgrad ved NHH om hurtigvoksende bedrifter, såkalte gasellebedrifter. Hans forskning ser på hvilke faktorer som ligger bak den raske veksten man ser i noen bedrifter.

Gaseller trenger ikke være små og nye bedrifter, de kan også være større bedrifter som har eksistert lenge. Kanskje har akkurat din SMB gasellepotensiale? 25. januar kommer Bastesen til vårt kick-off-arrangement i Bergen Rådhus for å fortelle om hva som skal til for å skape vekst.

Meld deg på kick-off her.

Bidrar i stor grad til nye arbeidsplasser
Bastesens forskning viser at bedrifter som klarer å vokse mye på relativt kort tid, også i stor grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser, gjerne opp mot fem ganger så mange arbeidsplasser som tilsvarende selskaper som vokser, men ikke i samme tempo.
- Gasellene skiller seg ut ved å være mer bevisst på kundene og tilpasser seg deres endrede behov. Skjer det store endringer i omgivelsene, får man problemer om man ikke har evne til å omstille seg, sier Bastesen.

Takler suksessen 
Det handler ikke bare om å få til vekst, men også om å takle suksessen på riktig måte hvis man vil beholde posisjonen. Rask vekst byr også på utfordringer fordi organisasjonen blir større og mer kompleks. Bedrifter som klarer å takle rask vekst, utvikler gode systemer og strukturer i organisasjonen for å håndtere denne kompleksiteten. De som ikke gjør det, havner i det Bastesen kaller ”kaosfellen”. Andre bedrifter går i ”suksessfellen”.
- De har vokst så kraftig at de tror de er usårbare, og fortsetter etter samme oppskrift uten at de fanger opp endringer i markedsbehovet, forklarer Jarle Bastesen.

Vil du høre mer? Meld deg på kick-off for SMBer i Bergensregionen her.
I tillegg til å plukke opp interessante tips og triks for din bedrift, presenterer vi vårt kostnadsfrie kompetanseprogram for SMBer. Et tilbud vi kjører sammen med Bergen kommune og SpareBank 1 SR-bank i 2017.
Les mer om kompetanseprogrammet.