Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Hvordan får vi flere kvinnelige investorer og gründere?

Hvordan får vi flere kvinnelige investorer og gründere?

Publisert:

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel ser vi lite mangfold i deler av næringslivet. Kun 20 prosent av oppstartsbedriftene har kvinnelig gründer, og de kvinnelige gründerne mottar en mindre del av investorenes midler enn antallet skulle tilsi. 

Sammen med Argentum inviterer Connect Vest, Kvinner InVest, Nordic Impact og SHE til en kveld der vi setter fokus på mangfold i tidligfasemiljøet i Bergen.

Tid: Torsdag 7. februar kl 16:00-21:00
Sted: Scandic Bergen City, 2-7 Håkonsgaten

Tallene som beskriver kvinner i tidligfasemiljøet viser med all tydelighet en stor skjevhet: 

  • Kun 20 prosent av aksjeselskapene som startes i Norge har kvinnelig gründer.
  • Disse selskapene tiltrekker seg en langt lavere andel av investorkapitalen enn antallet skulle tilsi.
  • Under én av tre norske aksjeeiere er kvinner og skjevheten er enda større innen investeringer i tidligfase.
  • Internasjonale tall viser at kun syv prosent av de beste ventureselskapene har kvinnelig partner. 

Vi jobber for et større mangfold i tidligfasemiljøet, også på investorsiden.

Kvinner og menn har til en viss grad ulik tilnæring til investeringer. Det kan gå på ulike aspekter ved investeringssituasjonen som for eksempel type case, vurdering av gründerteamet, involvering i selskapene, bærekraftmål og exit-tålmodighet, og resulterer i ulike vurderinger og beslutninger

Ståle Stormark, Connect BAN Bergen manager.
Englenettverket i Bergen har jobbet for å øke kvinneandelen og ser nå at kvinner i økende grad melder seg inn og deltar i investeringer. Kvinneandelen er i dag oppe i 25%, men målet er 50%.

Flere kvinner i nettverket gir oss en mer diversifisert beslutningsarena, og følgelig et bredere og bedre beslutningsgrunnlag for investeringene vi gjør.

Ståle Stormark, BAN-manager

Men selv om vi ønsker oss flere kvinner både som gründere og investorer, ser vi mange strålende eksempler på kvinner som våger. På scenen 7. februar møter vi SHE-grunnlegger Heidi Aven og grunnlegger av det norske venturefondet Hadean Ventures, Ingrid Teigland Akay - kirurgen som hoppet av legekarrieren for å bli investor, i tillegg til flere andre gründere og investorer som skal inspirere oss med historier fra sine selskaper og investeringer. Etter det faglige innholdet inviterer vi til mingling med servering. Vi får også en smakebit av det Bergens Tidende omtaler som «en omfavnelse av et album» når bergensartist Marthe Wang entrer scenen.

Les mer om konferansen og meld deg på her