Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Kåret til en av Norges topp 50 tech-kvinner

Kåret til en av Norges topp 50 tech-kvinner

Publisert:

Sigrid Petersson Nedkvitne, gründer og daglig leder i Friskus, ble i dag kåret til en av Norges fremste tech-kvinner. Det er andre året på rad at Nedkvitne får denne utmerkelsen.

De siste tre årene har Abelia og ODA-nettverket kåret de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. Andelen kvinner som jobber med ledelse og teknologi er drastisk lavere i næringslivet enn i den offentlige forvaltningen. Formålet med kåringen er å øke kvinneandelen innenfor teknologi og ledelse ved å løfte fram de dyktige talentene og inspirere flere til å velge denne yrkesveien.

Trenger problemløsere av begge kjønn

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, tror økt rekruttering av både kvinner og menn til teknologiyrker forutsetter tre ting: Gode rollemodeller, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø.

Å utvikle og ta i bruk ny teknologi er både avgjørende for å møte våre største samfunnsutfordringer, for å eksempel innen helse og klima, og for å utvikle det næringslivet vi skal leve av i Norge fremover. Til den jobben trengs problemløsere av begge kjønn. Kvinnene på listen er gode forbilder - både for kvinner og menn.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Haugli mener dessuten at god kjønnsbalanse har effekt på bunnlinjen, ved at det gjør bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet og ved at mangfold internt øker mulighetene for å tilpasse løsninger til et mangfold av kunder eksternt.

Bidrar til inkludering

Friskus er en digital plattform der aktiviteter, arrangementer og frivillige oppdrag ute i kommunene legges ut. Plattformen skal gjøre det enklere for alle innbyggere å være sosiale, aktive og bli inkluderte i samfunnet. Norge vil trenge mer frivillighet for at vi skal kunne bevare velferdsstaten i fremtiden, samtidig er det mange mennesker, i alle aldre, som trenger et nettverk og meningsfulle aktiviteter i hverdagen sin. For noen kan det handle om å komme ut av ensomhet eller som et første skritt til å komme tilbake i arbeidslivet.

Friskus er en innovasjonspartner som hjelper kommuner med å nå sine mål om økt samfunnsdeltagelse og å skape et bærekraftig samfunn. Den unge bedriften har allerede over 20 kommuner som kunder.

Godt eksempel på mangfold

Sigrid Petersson Nedkvitne driver ikke bare med sosialt entreprenørskap på sitt beste, men som mange av de sosiale entreprenørene, leder hun også en teknologibedrift. Bedriften har dyktige kvinnelige teknologer som i dag har blitt løftet frem som rollemodeller av Abelia og ODA-nettverket. Gründerbedriften har også med seg like mange kvinnelige som mannlige tidligfase-investorer, og ble nylig løftet fram av Argentum som et godt eksempel på en bedrift som har fått til mangfold både i ledelsen og i investorgruppen. Connect er stolte over å ha Friskus i porteføljen til vårt investornettverk og over å ha bidratt med kvinnelige investorer.

Juryen som har kåret de topp 50 tech-kvinnene 

  • Berit Svendsen, utenlandssjef i Vipps
  • Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet
  • Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS
  • Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway
  • Andreas Thorsheim, medgründer i Otovo
  • Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted

ODA-Nettverk er en frivillig organisasjon for flere kvinner i tech.
Abelia er NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter.