Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Klokken som redder liv

Klokken som redder liv

Publisert:

Akkurat nå kan du se denne reklamefilmen på norske skjermer. Helseklokka Contact har i samarbeid med Telia startet på et nytt kapittel, og får nå verdifulle minutter i beste sendetid for å nå ut til deg og meg.

- Avtalen med Telia kom egentlig i orden gjennom en rein tilfeldighet. Vi innhentet informasjon om nytt bedriftsabonnement, blant annet fra Telia. Vi kom da i prat med dem om produktet vårt og de tente veldig på konseptet bak klokka som redder liv.

Det forteller Terje Tobiassen, daglig leder i ContinYou AS i Sandnes. De står bak en oppfinnelse som kan være med på å redde mange liv i fremtiden.

SELVOPPLEVD
Tobiassen er selv hovedrolleinnhaveren i filmen. Han forteller om da han i 2014 opplevde å få hjertestans i bilen. For han ble snarrådige og kompetente forbipasserende redningen, men opplevelsen satte han på tanken at det burde være en bedre måte å gi trygghet og hjelp i lignende situasjoner.

Contact måler puls, oksygennivået i blodet, bevegelse og flere andre helseverdier som samlet kan bidra til å forutse sykdom eller fall.

MELDER FRA OM LIVSFARE
- I korte trekk handler det om et hjelpemiddel som overvåker helsetilstanden til den som har den på. Skulle det skje en ulykke eller vedkommende blir syk, så vil oppfinnelsen via telekommunikasjon varsle nærmeste pårørende eller hjelpeinstans, forteller Tobiassen.

ContinYou AS fikk Springbrett gjennom Connect i Rogaland i desember 2016.

Avtalen med Telia gir ContinYou verdifull hjelp til markedsføring av oppfinnelsen. Telia har vært viktig for selskapet både når det gjelder utarbeiding av strategier og finansiering av skjermtid på kino, fjernsyn, nett og sosiale media.

- Vi kunne ikke markedsført oss på denne måten uten dem. Det er for kostbart. Dette samarbeidet gjør at vi kan utnytte de øvrige ressursene vi har i selskapet til videre utvikling av det teknisk faglige, forteller Tobiassen. – Vi har også fått tilgang til den nyeste av tilgjengelig teknologi på markedet, fra Telia Next som forsker på- og utvikler teknologi, og som ligger langt fremme på dette feltet.

VERDIFULLT SAMARBEID
I tiden som kommer vil Telia og ContinYou slippe flere nye filmer som gir publikum kjennskap til denne nyskapende omsorgsteknologien.

Også flere kommuner og institusjoner vist stor interesse for klokka. Disse er selvfølgelig viktige kunder for selskapet, men det er også gull verdt for ContinYou å samarbeide med dem, og de har etterhvert fått på plass flere gode samarbeid som gir kunnskap og hjelp til videre utvikling av klokka.

- Selskapet lever nå i stor grad sitt eget liv. Vi har strategi og plan som hjelper oss å holde kursen, som mye skjer som naturlig følge av den massive markedsføringen som avtalen med Telia har gitt oss. Det viktigste for oss er at produktet blir tilgjengelig for folk og blir brukt, avslutter Tobiassen.

Les mer HER.