Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Kluge Offshore Summit 2018

Kluge Offshore Summit 2018

Publisert:

Dette årlige arrangementet er et bransjeseminar i Stavanger rettet mot oljeindustrien, og er en arena for meningsutveksling, nettverksbygging og faglig oppdatering. Som vanlig blir det spennende foredragsholdere og tidsaktuelle temaer.

I årets program vil vi se nærmere på hvordan ny teknologi og digitalisering gir effektivisering og nye måter å operere på. Hva er mulighetene og hva ser bransjen som utfordringer fra eget ståsted knyttet til å ta i bruk ny teknologi?
 
Offshore Summit gir deg en nyttig innsikt hvor relevante aktører i bransjen deler sine erfaringer. Vi får innspill fra oljeselskaps- og operatørsiden, fra leverandører og fra akademia.
 
Program:
 
  • 08:25-08:30: Åpning
  • 08:30-09:00: Jarand Rystad, CEO, Rystad Energy: Markedsoppdatering
  • 09:00-09:25: Christian Møller, CTO, Kongsberg Gruppen: Den digitale transformasjonen innen industrien går stadig raskere, godt hjulpet på vei av blant annet digitale tvillinger, kunstig intelligens og avansert dataanalyse. Vi gir deg et innblikk i de teknologiske løsningene som danner grunnlaget for fremtidens industri og er en forutsetning for fullt autonome systemer.
  • 09:25-09:50: Daniel Rennemo, partner, PWC: Presentasjon av PWC sin rapport fra januar 2018 om digitalisering innen de ulike segmentene innenfor olje og gassindustrien.
  • 10:00-10:20: Fionn Iversen, Chief Scientist, IRIS: Hva er Digital Drilling? Hvorfor er dette fremtiden? Hvordan påvirker dette aktørene innenfor boring & brønn
  • 10:20-10:40: Per Lund, Senior Vice President - Innovation & Technology, Odfjell Drilling: Utviklingen av digitale teknologier akselererer og blir stadig mer tilgjengelig for industrien. Hva betyr dette for en offshore borekontraktør?
  • 11:00-11:20: Anders Tysdal, Chief Strategy Officer, Tampnet: Infrastruktur og løsninger for vedlikehold og drift fra land. Tampnets erfaringer og nye muligheter med digitalisering, Internet of Things og M2M kommunikasjon.
  • 11:20-11:40: Kristin Færøvik – CEO, Lundin: Hvordan ønsker Lundin å drifte nye felt på en effektiv måte? Hva er mulighetene og utfordringene med å ta i bruk ny teknologi fra E&P selskapet sin side? Hva har Lundin gjort, og hva vil Lundin gjøre, for å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir? Hvilke hindre ser Lundin fra sitt ståsted?
  • 11:40-12:15: Jone Stakkestad og Stian Oddbjørnsen, senioradvokater, Kluge Advokatfirma: Kluges erfaringer fra større digitaliseringsprosjekter – herunder om prosjektrisiko, personvern, eierskap til data, driftsmessige utfordringer og særlige utfordringer opp mot regelverket som gjelder offshore.
Tid: Onsdag 11.april 2018, kl. 08:00 - 12:15
Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14
 
Vi starter med kaffe & mingling kl. 08:00, og serverer lunsj fra kl.12:15 for de som har anledning til dette.
Det er begrenset antall plasser og første mann til mølla-prinsippet gjelder. Det fylles fort opp! Seminaret er kostnadsfritt. For påmelding, klikk her