Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Marte gikk fra lege til gründer med egen mentor

Marte gikk fra lege til gründer med egen mentor

Publisert:

Lege Marte Bratlies idé om hvordan fjerningsprosedyren av p-staver kunne forbedres førte til et aksjeselskap med investorer fra det private næringsliv. Nå har jeg en hverdag uten pasienter, men drivkraften min er den samme som da jeg bestemte meg for å studere medisin. Jeg ønsker å utgjøre en forskjell til det bedre for andres helse, og samtidig stimulere min egen nysgjerrighet, forteller Marte engasjert.

P-staver er et velkjent prevensjonsmiddel

En plastikkstav med hormoner som motvirker graviditet føres inn under huden i kvinnens arm. Her blir den i opptil tre år. Men frem til nå har det ikke fantes noen gode måter å få fjerne den på i etterkant. Noen ganger kan prosedyren være både tidkrevende og ukomfortabel. RemovAid er en ny måte å fjerne p-staver på som gjør prosessen både rask, enkel og smertefri. Nøyaktig hvordan dette gjøres er foreløpig hemmelig, men testene lover godt.

Vi er inne i en veldig spennende fase nå, der vi arbeider mot et internasjonalt marked med fokus på utviklingsland. Dette vil by på mange utfordringer for oss; først skal selve teknologien ferdigstilles og godkjennes, men deretter blir særlig distribusjon en stor utfordring, forklarer Marte.

Veien hit har vært lang, men takket være oppfølging med en personlig mentor har Marte unngått et par fallgruver. Innovasjon Norges mentortilbud gir praktisk veiledning for gründere med unike forretningskonsepter og stort markedspotensiale. Mentorene hentes blant annet fra CONNECT i Norges ressursnettverk. Slik fikk RemovAid bevege seg fra idéstadie til en robust forretningsplan og lyse fremtidsutsikter.

Gründere fortjener hjelp

Mentorordningen fungerer slik at gründer gis én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på seks til 12 måneder, i tillegg til gratis deltakelse på to av CONNECT i Norges nettverkssamlinger. Mentor Stig Even Jakobsen inspireres av gründere som tør å tenke nytt.

Folk som har det pågangsmotet og den tålmodighet og stamina som trengs for å lage sin egen virksomhet, fortjener hjelp. Det spilte også inn at jeg i mitt daglige virke som partner i Kluge, arbeider mest med store og etablerte virksomheter. Det en hyggelig og meningsfull avveksling å hjelpe en oppstartsbedrift.

Samarbeidet fungerte slik at Marte og Stig Even treftes ofte over en relativt kort og intensiv periode. Gjennom lengre møter hvor aktuelle problemstillinger ble luftet.

– Temaene var ganske varierende, men var i hovedsak strategi og konkrete forbedringer av forretningsplan, økonomi og likviditetshåndtering. Viktigst var kanskje de mer grunnleggende tema, personlige utfordringer som en grunder står overfor ble møtt med empati, forståelse og innsikt. Kanskje spesielt dette skapte en grobunn for tillit, og dannet grunnlaget for det videre samarbeidet vårt, forklarer Jakobsen. Dette fikk være med å legge en stabil kurs videre for RemovAid.

Veien videre

Det er mange gode fremtidsutsikter for RemovAid. I tillegg til støtte fra Innovasjon Norge, har også Forskningsrådet og internasjonale Bill & Melinda Gates Foundation gitt økonomisk støtte til RemovAid. Mentoren selv har slik tro på konseptet at han gikk inn som styreleder.

  • Firmaet har en stor plan og vil når det lykkes hjelpe mange kvinner som trenger det. Jeg føler jeg har noe å bidra med når det gjelder jus og økonomi – som ikke er Martes spesialkompetanse. Og til slutt så har jeg sans for Marte, som vil lykkes uansett hva hun velger å bruke tiden sin på, men som ikke har valgt minste motstands vei, skryter Stig Even. Denne støtten betyr mye for Marte.

  • Jeg er veldig takknemlig for at Stig Even har ønsket å følge meg videre. Det tar tid å bygge en god relasjon og et godt samspill, som jeg synes vi har klart. I tillegg er Stig Even svært kunnskapsrik og har mye relevant erfaring som kommer svært godt med for et ungt selskap som RemovAid.

Mer informasjon

Tilbakemeldingene fra gründere og mentorer om mentorordningen har vært svært positive. Få ville vært tilbudet foruten, og oppgir i tilbakemeldingene at de har lært masse på kort tid.

Lær mer om mentorordningen