Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Olje og Gass Partnerforum

Olje og Gass Partnerforum

Publisert:

Olje og gass bransjen er i vekst men fokuserer samtidig på løsninger og samarbeid for økt produktivitet - hvordan kan partnerskap mellom ulike aktører imøtekomme denne utfordringen

Meld deg på i en av byene og få en spennende dag med forelesere fra Olje- og gassbransjen. Presentasjon av 8–10 selskaper som søker utviklingspartnere.

  • Sett av torsdag 06. juni i Bergen
  • Sett av onsdag 12. juni i Kristiansand
  • Sett av torsdag 13. juni i Stavanger

3–5 teknologiselskaper med etablerte kunderelasjoner presenterer seg

Selskapene er allerede etablert på markedet og har en omsetning mellom 20–100 mnok. Aktørene er i en vekstfase og har stort internasjonalt potensiale. Selskapene som deltar søker blant annet strategiske partnere og investorer for ytterligere vekst. Selskapsnavnene blir offentliggjort 3–4 uker før arrangementet.

Faglig foredrag

Hvordan kan kompetanse og utvikling av teknologi ivaretas gjennom partnerskap.

Spennende foredragsholdere fra Statoil, FMC, Odfjell Drilling, Oceaneering og IdeVekst I tillegg vil det bli spennende keynote speaker i de ulike byene som f.eks. Alf C. Thorkildsen, seniorpartner i Hitec Vision (Stavanger) og John G. Bernander (Kristiansand).

5–7 tidligfase teknologiselskaper presenterer seg

Selskapene har spennende teknologiske løsninger og flere av selskapene har et utviklings-samarbeid med sentrale aktører i bransjen. Selskapene har vekst-ambisjoner og et internasjonalt potensiale. Aktørene søker blant annet strategiske partnere og investorer for satsing og vekst. Selskapsnavnene blir offentliggjort 3–4 uker før arrangementet.

Pris: Kr.1500,- inkl. mva og lunsj. Gratis adgang for CONNECT-medlemmer. Kontakt: stale.stormark@connectnorge.org, tel: 97553398