Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

På markedet med larvesnacks

På markedet med larvesnacks

Publisert:

"Mjølmums frå Voss" er Invertapro sitt første larveprodukt for deg og meg. Gründerselskapet har blitt første lovlige prøveprodusent av insekter som skal brukes til humant konsum. De får også produsere gjødsel til plantene dine.

I sommer gjennomførte vi et Connect Springbrett for Invertapro under "ekstremsportveko" i hjembygden. Panelet var satt sammen av eksperter både fra Bergen og Voss, og gründer Alexander Solstad Ringheim fikk med seg flere anbefalinger som har vært viktige for reisen Invertapro har gjort siden juni.


Springbrett førte til endret fokus

- Vi ble blant annet anbefalt å endre fokus fra FoU til å se mer på kundene, om å redusere kostnadene på pilotfabrikken og å få inn mer relevant kompetanse i styret. Etter endt Connect Springbrett har vi jobbet med flere av anbefalingene fra ekspertpanelet. Dette har vært viktige endringer for oss, sier gründer Alexander Solstad Ringheim som nå har de første produktene ute på markedet.

"Mjølmums frå Voss" er 100 prosent melorm med ekstremt høyt proteininnhold, rik på verdifulle næringsstoffer og dessuten en boost for immunsystemet. Produktet "Bløme" er ikke for deg, men for plantene dine. Denne plantegjødselen er et tørt pulver laget av 100 prosent insektsekret som vil etterligne naturlig økosystemdynamikk og forbedre både vekst og helse, skriver Invertapro i sin omtale av gjødselproduktet.

Femdobler produksjonen

Invertapro har nå fullt fokus på reelle inntektsstrømmer og tilbakemeldinger fra kundene. To av paneldeltakerne fra Springbrettet er rekruttert inn i styret, og representerer viktig komplementær kompetanse for selskapet. I løpet av første kvartal 2018 skal Invertapro investere i nytt utstyr og femdoble produksjonen.

- Vi er takknemlige for at vi fikk gjennomføre et Connect Springbrettet i sommer. Det har bidratt til den positive utviklingen som har skjedd hos oss etterpå, sier Alexander Solstad Ringheim.


Møtearena mellom gründer og ekspertpanel

Connect Springbrett er en møtearena der gründerne får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig ekspertpanel. Gründerne får en uavhengig vurdering av sin forretningsplan og sine strategier og forberedes til å møte investorer. Innovasjon Norge er en helt avgjørende samarbeidspartner for at vi kan gjennomføre Connect Springbrett, samt for å videreutvikle nye konsepter og bærekraftige løsninger.

Dersom du ønsker å jobbe sammen med en gründer eller å se på mulighetene for å bli tidligfaseinvestor, ta kontakt oss.

Connect Vest gjennomfører om lag 25 gründerspringbrett i året og 95 prosent av selskapene overlever.