Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Samtale med Hege Elvestad

Samtale med Hege Elvestad

Publisert:

I forbindelse med Startup Weekend Bergen ble leder i CONNECT Vest, Hege Elvestad, interjvuet til arrangementets gründeravis.

CONNECT Vest er en non-profit og nøytral medlemsforening som kopler gründere med de finansielle, teknologiske og rådgivende ressursene som er nødvendig for å bidra til etablering og utvikling av nye levedyktige teknologi- og kompetansebaserte foretak i Norge.

Hva gjør dere?

Hovedaktiviteten er CONNECT Springbrett, hvor gründerselskapet presenterer teknologi/produkt og forretningsplan for et utvalgt, unikt tilpasset panel avmedlemmer fra CONNECT sitt nettverk, dvs. fra det etablerte næringslivet, og får konkrete tilbakemeldinger for videre oppfølging. I tillegg bidrar CONNECT med mentorutvelgelse til gründere –noe som er en tjeneste fra Innovasjon Norge, samt at det gjennom året arrangeres ulike CONNECT konferanser hvor utvalgte gründerselskaper får presentere seg for partnere, investors, kunder mv.

Gründermiljøet i Bergen CONNECT har mange gode samarbeidspartnere innen innovasjonsmiljøet i Bergen, hvor det fra de ulike ståstedene oppleves å være stor vilje i forhold til å hjelpe gründere mot kommersialisering. Man vil kunne finne aktører somhjelper med forretningsutvikling, nettverk, koblingmot mentor, nettverksmøter for gründere, mv. Det er et utstrakt samspill mellom de ulike aktørene.

Visjoner for Bergen som innovasjonsby?

CONNECT ble etablert i Bergen. Vi tror dette illustrerer nysgjerrigheten og utviklertrangen som ligger mellom de syv fjell – det er mange mennesker som ønsker å få til ting i byen. Bergenserne er utadvendte folk, som historisk sett har «våget», og tatt posisjoner. Som internasjonalt ledende handels- og sjøfartsby, og som tidligere hovedstad og engang Nordens største by, har Bergen tradisjoner og en iboende kraft, for igjen å kunne ta en ønsket posisjon. For Bergen somby, og for Bergen som innovasjonsby, handler det omå ta en posisjon. Denne posisjonenmå vi tørre å ta, vi må skape engasjement i alle miljøer; innen ulike næringer, universiteter, gründere, offentlige mm. En visjon blir at man i første omgang våger å være utadvendt, søke impulser og læring, for å finne en retning for sterk innovasjonsposisjonering.

Tekst: Christina Sundli-Härdig, Cox.no