Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

​Satser på vekst i Sandnes kommune

​Satser på vekst i Sandnes kommune

Publisert:

Sandnes kommune har gitt Connect i oppdrag å bidra til å utvikle små og mellomstore bedrifter i området. De har derfor satt av 300.000 kroner til gjennomføring av prosjektet Connect vekst.

Målet for prosjektet er å skape nye arbeidsplasser i Sandnes og tiltaket vil rette seg mot små og mellomstore bedrifter, såkalte SMB-bedrifter. Prosjektet skal bidra til større kompetanse, nettverk og kapital.

Prosjektet har en økonomisk ramme på kr 500.000, hvor oppdragsgiver Sandnes kommune står for kr 300.000 og Connect dekker inn resten via sine medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.

Connect vil skape en arena for å videreutvikle selskaper som er i vekst, de som har ambisjoner om vekst eller behov for omstilling.

Dette prosjektet settes i gang med ønsker om nedgang i arbeidsledighet og flere arbeidsplasser.

Leder for Connect Rogaland, Andreas Lien, forteller at de har plass til mellom 20 til 30 bedrifter i de ulike kompetanseprosjektene, og at det er Sandnes kommune som står for annonsering inn mot bedriftene i Sandnes-regionen.

– Vi har hatt flott dialog med Sandnes kommune og næringslivssjefen. Dersom dette godkjennes av bystyret den 20. februar, kan vi være i gang allerede i mars måned, sier Lien.

Connect er allerede er godt i gang med like prosjekter i Bergen, og nå står Sandnes for tur.

– Dagens situasjon i arbeidsmarkedet er krevende. Sandnes kommune har en mulighet til å bidra ved å styrke virkemiddelapparatet. Prosjektet Connect vekst vil kunne bidra til vekst og flere arbeidsplasser gjennom sitt program. De henvender seg til bedrifter som har vært virksomme en periode og vil kunne bidra til videre vekst, skrev rådmann Bodil Sivertsen i sin anbefaling.