Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Satsing på SMB-bedrifter

Satsing på SMB-bedrifter

Publisert:

I samarbeid med Bergen kommune starter vi nå et prosjekt som skal løfte små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet har fokus på å ivareta bedriftenes behov for kompetanse, nettverk og kapital. Målet er å sikre og å skape flere arbeidsplasser i bergensregionen.

Vil din SMB-bedrift være med? Meld deg på kick-off i januar her!

- Dette er et gratis tilbud for SMB-bedrifter i bergensregionen, forteller Hege Elvestad, daglig leder i Connect Vest.

"SMB opprykk" er en nysatsing på små- og mellomstore bedrifter i bergensregionen. Prosjektet vil gå gjennom hele 2017, der til sammen 60 SMB-bedrifter får mulighet til å delta i et kompetanseprogram med fokus på de nye store trendene som vil treffe alle bedrifter. Digitalisering, lean business, forretningsmodeller, strategi og konkurransekraft er temaer som vil belyses.

Videreutvikle vekstselskaper
- Den aktuelle situasjonen for næringslivet i regionen med økende arbeidsledighet og lavere investeringsnivå, gir grunnlag for å skape arenaer for å videreutvikle selskaper som har kommet over i vekstfasen, men stoppet opp, sier Elvestad.
I følge NHO er SMB-bedriftene svært viktige for norsk økonomi. De står for halvparten av verdiskapingen. Selv om de fleste forblir små, er det noen som vokser kraftig og skaper mange arbeidsplasser.
- Connect Vest ønsker derfor å legge til rett for vekst og konkurransekraft hos disse bedriftene, noe som både vil sikre arbeidsplasser, men også skape nye, legger Elvestad til.

Springbrettprosess for utvalgte bedrifter
I tillegg til kompetanseprogrammet, vil bedriftene kunne søke om å delta på en springbrettprosess. Connect Springbrett er en prosess der bedriften jobber målrettet med forretningsplanen og strategien sin med tanke på ytterligere vekst. På slutten av prosessen presenterer bedriften seg for et panel på 8-12 deltakere som er nøye utvalgt på bakgrunn av erfaring og kompetanse.
- Dette er en svært effektiv prosess som Connect Vest kjører opp mot gründere, og som vi ser passer svært godt også for SMB-bedrifter. Etter endt prosjektperiode skal de ha klare målsetninger for vekst og identifiserte tiltak for å nå oppsatte mål, forklarer Elvestad.
Etter endt Springbrett-prosess tilbyr Connect Vest mentorkoblinger for de bedriftene som ønsker det. Selve koblingen står Connect Vest for, men timeprisen til mentor må bedriftene betale selv.
- Til slutt vil vi legge opp et investorløp for de 6-10 bedriftene med størst vekstpotensiale. Disse vil få muligheten til å presentere seg for investorer som vi kobler dem opp mot, forteller Elvestad.

Krevende å få tilført kompetanse
I dag er det et fungerende system for tidligfaseselskaper der mange får tilført både kompetanse, nettverk og kapital gjennom ulike aktører. For selskaper som er etablerte og ikke passer helt inn i eksisterende virkemidler, er det å få tilført ekstern kompetanse krevende.
- Vi har sett at både kapital- og kompetansebehov ofte er undervurdert i denne fasen av utvikling. Vi er derfor svært glade over det tilbudet vi nå kan gi SMB-markedet i samarbeid med Bergen kommune, understreker Hege Elvestad.