Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Skatteincentiver kan gi gründerløft

Skatteincentiver kan gi gründerløft

Publisert:

I 2016 ble det investert hele 11 millioner kroner i tidligfaseselskaper gjennom Connect Business Angel Network Bergen (BAN Bergen). I det nye året kan investeringene skyte ytterligere fart. Gründermiljøet gleder seg over at skatteincentiver endelig ser ut til å bli en realitet.

- Dette er en gladnyhet  for gründere og ytterligere motivasjon for investorer som ønsker å investere i tidligfaseselskaper, sier Hege Elvestad, daglig leder i Connect Vest.

Regjeringen må snu 
Lørdag kom årets julegave til landets gründere. Finanskomiteen vedtok enstemmig at regjeringen må komme med konkrete modeller til skatteincentiver på tidligfaseinvesteringer i revidert statsbudsjett. Et samlet gründermiljø har jobbet for dette i lengre tid, men regjeringen valgte å ikke behandle spørsmålet da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober. Nå tvinger Stortinget regjeringen til å snu. 

- Det er veldig gøy at Ap får enstemmig støtte til forslaget om skatteincentiver for oppstartsselskaper. Stortinget tvinger nå regjeringen til å utrede konkrete modeller og vi får prosessen tilbake på skinner, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til nettavisen Shifter.
I beste fall kan dette bety at tidligfaseinvestorer kan få skattefradrag for å investere i tidligfase allerede i 2017.

Tvinge kapital ut av skapet
- Vi trenger mer risikovillig kapital til de mange gode gründerprosjektene vi ser på Vestlandet nå, og da er skatteincentiver for investorer et viktig bidrag, sier Elvestad.

Tom Georg Olsen, investor og en av gründerne bak IT-selskapet Miles, er enig.
- Det skjer mye teknologisk utvikling innenfor mange bransjer på kort tid nå. Her er det grobunn for nye idéer og nye selskaper og mange muligheter som kan gi nye arbeidsplasser, men da må man tvinge kapital ut av skapet, sier Olsen.

IT-gründeren har nylig gjort sin første investering gjennom BAN Bergen fra sitt eget holdingsselskap.

- For min del handler dette om å hjelpe gründere over kneiken. Jeg kommer til å gjøre ytterligere investeringer gjennom BAN Bergen de neste årene, deretter ønsker jeg å rokkere denne kapitalen jevnlig ved å ta exit på riktig tidspunkt, sier Olsen.

Tetter et finansieringsgap
Det er nettopp denne kneiken i tidligfase som er kritisk for de fleste gründere. Connect Vest har over lang tid sett at det har vært et finansieringsgap for tidligfaseselskaper. Når Innovasjon Norge slipper taket på gründerne har få investorer stått klare til å satse før gründerselskapene er godt etablerte og kan vise til positive resultater.

- Investorer har hatt en risikoaversjon når det gjelder gründere. Nå ser vi at dette er i ferd med å endre seg, og vi er veldig glade for samarbeidet med mange seriøse investorer i Bergen, sier Elvestad.

Kommer inn på kritisk tidspunkt
En engleinvestor eller forretningsengel er en privatperson som investerer i gründerselskaper nettopp på dette veldig tidlige, kritiske tidspunktet og er ofte helt avgjørende for at gründeren skal lykkes.

Connect Business Angel Network Bergen ble etablert av Connect Vest for halvannet år siden. Nettverket har nå nesten 30 medlemmer som møtes en gang i måneden. Så langt har 20 gründerselskaper presentert seg for BAN Bergen, som nettopp har gjort sin åttende investering. 19 investorer har gått inn med til sammen 11 millioner kroner i 8 ulike gründerselskaper.

- Mange av oss har gått all-in i det vi driver med til dagen. Nå kan flere av oss ta litt risiko i andre oppstartsbedrifter. Det er en veldig fin måte å tilgjengeliggjøre kapital som ellers ville vært passiv, sier Olsen.

Kvalitetssikrer gründerne
Mange av engleinvestorene i BAN Bergen har selv bakgrunn som gründere. De har også et stort samfunnsengasjement i forhold til å bidra til vekst og arbeidsplasser på Vestlandet, samtidig som de ser dette som attraktive investeringsmuligheter. Høy risiko gir mulighet for høy avkastning. Det er likevel et fåtall gründere som kommer gjennom nåløyet og slipper inn på møtene til BAN Bergen.

- Risikoen er høy, men jeg føler likevel at den er redusert på grunn av den kvalitetssikringen som Connect Vest gjør. De fleste av engleinvestorene har minst en fulltidsjobb utenom og har ikke mulighet til å gå på 150 gründerpresentasjoner i året. Vi er avhengige av Connect Vest som kan filtrere gründerne før de kommer til oss, sier Olsen og legger til:

- Det er også mange dyktige folk i nettverket. Den kollektive klokskapen vi sitter på fører til gode diskusjoner og avklaringer. Alt dette medvirker til effektive prosesser, forklarer han.

Bidrar også med kompetanse
Engleinvestorene engasjerer seg ofte i gründerselskapene og bidrar med både kompetanse og nettverk.
- Det vet vi er viktig for en gründer i oppstartsfasen, sier Hege Elvestad.

For Tom Georg Olsen er det et vesentlig poeng. Han er kjent for å ha fokus på menneskene som jobber for ham og på å bygge en god bedriftskultur. Det har han lykkes med. Miles har vunnet flere priser for beste arbeidsplass.

- Når man møter unge mennesker som har en drøm, er jeg opptatt av at vi som har gjort dette noen år ikke må fortelle om alt som er vanskelig og alt som kan gå galt. Jeg hyller ikke fiaskoforedragene, men tror heller på å gi positiv støtte til mennesker og bedrifter i deres utvikling, forklarer Olsen.

Han mener at nøkkelen til suksess ligger i bedriftskulturen og menneskene man rekrutterer.
- Derfor er det også naturlig for meg å bidra med min kompetanse på dette området i de selskapene jeg investerer i, sier Tom Georg Olsen.