Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Slik skaper du vekst

Slik skaper du vekst

Publisert:

Gasellebedrifter er mer åpne for informasjon og kunnskap fra omgivelsene enn andre selskaper. På vårt frokostmøte for små og mellomstore bedrifter i Sandnes 22. mars, får du høre hvordan gaseller skaper konkurransefortrinn.


Første-mann-til-mølla! Meld deg på frokostmøtet nå.
Gasellene tar i bruk nye muligheter, det være seg marked eller teknologi. De skaper ikke nødvendigvis teknologien selv, men ser muligheter med ny teknologi skapt av andre.Jarle Bastesen, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania i Bergen

Har dere gasellepotensiale?


Bastesen skrev sin doktorgrad ved NHH om hurtigvoksende bedrifter, såkalte gasellebedrifter. Hans forskning ser på hvilke faktorer som ligger bak den raske veksten man ser i noen bedrifter.

Gaseller trenger ikke være små og nye bedrifter, det kan også være større bedrifter som har eksistert lenge. Kanskje har akkurat din SMB gasellepotensiale? 22. mars kommer Bastesen til Hanabryggene Teknologisenter for å fortelle om hva som skal til for å skape vekst.

Bidrar i stor grad til nye arbeidsplasser


Bastesens forskning viser at bedrifter som klarer å vokse mye på relativt kort tid, også i stor grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser, gjerne opp mot fem ganger så mange arbeidsplasser som tilsvarende selskaper som vokser, men ikke i samme tempo.
Gasellene skiller seg ut ved å være mer bevisst på kundene og tilpasser seg deres endrede behov. Skjer det store endringer i omgivelsene, får man problemer om man ikke har evne til å omstille seg.Jarle Bastesen

Takler suksessen

Det handler ikke bare om å få til vekst, men også om å takle suksess. Rask vekst byr også på utfordringer fordi organisasjonen blir større og mer kompleks. Bedrifter som takler rask vekst, utvikler gode systemer og strukturer i organisasjonen for å håndtere denne kompleksiteten. De som ikke gjør det, havner i det Bastesen kaller ”kaosfellen”. Andre bedrifter går i ”suksessfellen”.

De har vokst så kraftig at de tror de er usårbare og fortsetter etter samme oppskrift, uten at de fanger opp endringer i markedsbehovet.Jarle Bastesen

Connect i Rogaland presenterer også vårt kostnadsfrie fagprogram, Connect Vekst, for små og mellomstore bedrifter i Sandnes. Et tilbud vi kjører sammen med Sandnes kommune.
Les mer om fagprogrammet.