Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

BKK om fremtidens energiløsninger

BKK om fremtidens energiløsninger

Publisert:

Under CONNECTs nylige Energieffektiviseringskonferanse i Bergen holdt BKK et spennende innlegg om hvordan BKK ser fremtiden innen energiløsninger. ...

CONNECT Energieffektiviseringskonferansen 2013

CONNECT Energieffektiviseringskonferansen 2013

Publisert:

5. desember kan du møte innovative gründere i Vitensenteret, Bergen. Lær om energieffektivisering i spennende nybygg. Keynote speaker er gründeren ...

Samtale med Hege Elvestad

Samtale med Hege Elvestad

Publisert:

I forbindelse med Startup Weekend Bergen ble leder i CONNECT Vest, Hege Elvestad, interjvuet til arrangementets gründeravis.CONNECT Vest er en non-...

CONNECT Investortreff vel gjennomført

CONNECT Investortreff vel gjennomført

Publisert:

Investortreff 17.oktober ble holdt i lokalene til nattklubben VÅG i Bergen. Her ble det en veldig avslappet og “løs i snippen” samling som bidro ti...

Olje og Gass Partnerforum

Olje og Gass Partnerforum

Publisert:

Olje og gass bransjen er i vekst men fokuserer samtidig på løsninger og samarbeid for økt produktivitet - hvordan kan partnerskap mellom ulike aktø...

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Publisert:

I siste utgave av næringslivsmagasinet utgitt av Rosenkilden, næringsforeningen i Stavanger-regionen, er det flott omtale av CONNECT i Rogaland, og...