Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Olje og Gass Partnerforum

Olje og Gass Partnerforum

Publisert:

Olje og gass bransjen er i vekst men fokuserer samtidig på løsninger og samarbeid for økt produktivitet - hvordan kan partnerskap mellom ulike aktø...

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Flott omtale av CONNECT i Rogaland

Publisert:

I siste utgave av næringslivsmagasinet utgitt av Rosenkilden, næringsforeningen i Stavanger-regionen, er det flott omtale av CONNECT i Rogaland, og...