Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Unikt investornettverk for tidligfase

Unikt investornettverk for tidligfase

Publisert:

De kunne kastet Lavo-gründeren ut med badevannet. Nå er aksjene verdt 18 ganger så mye. Investormiljøet Connect BAN Bergen investerer i tidligfaseselskaper og representerer noe helt nytt i Norge.

- Vi har bygd opp og utvikler et økosystem i tidligfasemiljøet med en dealflow som ikke finnes noe annet sted i dette landet og med et nettverk som sitter på en bred kompetanse som er helt unik. Det finnes selvsagt mange gode investormiljøer i Norge, men ikke noe som tilsvarer dette i startup-miljøet, sier investor og Connect BAN Bergen-medlem Dag Skansen.

Gründerskap har fått positiv klang

Skansen er nyvalgt styreleder i Connect BAN Bergen, som ble etablert av Connect Vest i slutten av 2015. I løpet av knappe to år har nettverket investert 21 millioner kroner i 13 ulike startups i Bergen. 3 av casene har gjennomført en andre emisjon gjennom nettverket. En av de er Lavo, en norsk digital tv-kanal der videobloggere kan strømme levende bilder direkte til sitt publikum og enklere tjene penger på det. Lavo har tatt opp konkurransen med blant annet YouTube. Målet har vært å gi de unge videobloggerne et bedre verktøy blant annet ved å tilrettelegge for direkte dialog med publikum.

- Det å være gründer har forandret seg i folks øyne. For 30 år siden ble du sett på som en cowboy, i dag har det fått en svært positiv klang. Med rette. Dette er morgendagens verdiskaping, understreker Skansen, som selv har fortid som gründer.

Økende interesse for tidligfase

Interessen for gründerskap begynner også å vise seg i investormiljøet. Connect BAN Bergen har i dag 23 medlemmer og opplever stor interesse fra investorer på Vestlandet. De nye skatteinsentivene som trådde i kraft 1. juli i år har gitt interessen for tidligfase et ekstra puff. Investeringer i selskaper under 6 år kan gi årlig skattelette på opptil 120 000 kroner.

- Som investor i tidligfase investerer du i det selskapet trenger. For en startup handler det om å beskytte seg selv slik at de beholder motivasjonen til å fortsette. Vi i Connect BAN Bergen har rigget oss slik at vi tilbyr gründerbedriftene en trygghet om at de har kommet til et riktig investormiljø, sier Skansen.

Investorene trenger et nettverk

Connect BAN Bergen tilfører tidligfaseselskaper både kapital og en bred sammensatt kompetanse. Investorene deler på oppgaver ved å gå inn i selskapets styre og ved å gi oppfølging ut ifra den kompetansen de kan tilby.

- Dette har stor betydning for et selskap for å lykkes. Et godt nettverk kan være avgjørende for å oppnå suksess som gründer, konstaterer Skansen.
Han mener at nettverket også er et suksesskriterie for tidligfaseinvestorer.

- Hvis du ønsker å investere i startups må du ha et nettverk og et system som du er en del av. Som enkeltstående investor blir du liten og tar mye større risiko enn vi i Connect BAN Bergen gjør som et felleskap, forklarer styrelederen.
- Connect Vest har etablert et uvurderlig system som siler ut og klargjør gründerselskapene slik at de er investormodne når de treffer oss, fortsetter han.

Ingen tap første to år

Mange gründerselskaper skalles av på veien og får aldri møte BAN-investorene. Skansen mener det er med på å forklare at utviklingen av selskapene i Connect BAN Bergen er langt mer positiv enn den vanlige statistikken for startups.

- Så langt har vi ikke avskrevet et eneste tap på investeringene i BAN, forteller Skansen, som selv har investert i 13 caser.

- Men i denne sektoren må du også ta høyde for tap. Derfor er det desto viktigere å fordele risiko både i nettverket og i egen portefølje, legger han til.

Investor og Connect BAN Bergen-medlem Andreas Bakke er enig i fordelen med å være del av et investornettverk og framhever den økonomiske løfteevnen nettverket har.


Connect BAN Bergen-medlem Andreas Bakke

- Det var da jeg begynte å få interesse for engleinvesteringer at jeg ble tipset om Connect BAN Bergen og ble medlem. Fordelen med nettverket er at man får tilgang til god kompetanse blant medlemmene og en god dealflow, men også at vi samlet har økonomisk løfteevne til å ha en innflytelse i de ulike casene, sier Bakke.

Forstå bransjen

 

Andreas Bakke har så langt gjort 5 plasseringer gjennom Connect BAN Bergen.

 

- Jeg følger de samme prinsippene som de fleste andre engleinvestorer når jeg vurderer et selskap. Man ser blant annet på teamets gjennomføringsevne, markedspotensialet, om prisingen er riktig og om gründerne har en god exit stategi, forklarer Bakke, men presiserer at en god selger kan lure deg på alt dette.
For å redusere risikoen holder han seg derfor i størst mulig grad innenfor bransjer der han har kunnskap og forståelse for produkt og marked.

- Er dette et produkt eller en tjeneste jeg selv ville brukt, er et spørsmål jeg ofte stiller meg, legger Bakke til.

Utdanner egne medlemmer

Å investere i startups er relativt nytt for mange investorer. Connect BAN Bergen utdanner nå sine medlemmer i tidligfaseinvesteringer, skattefordeler og risikofordeling. Dag Skansen framhever det å bygge opp en portefølje over tid som grunnleggende viktig.

- På dette punktet er ikke startupinvesteringer ulikt de store papirene. Du må bygge porteføljen bevisst og spre risikoen.

En tidligfaseinvestor tar høy risiko og krever til gjengjeld høy avkastning. Man har anledning til å posisjonere seg som investor mens selskapet er lite, og drar nytte av det seinere. Noen overlever ikke og blir reine tapsprosjekter. Dermed skal de som lykkes kompensere for tapene i dette økosystemet, og krever desto mer avkastning.

En gullfugl?

Da Lavo-gründeren presenterte seg for BAN Bergen første gangen hadde investorene store problemer med å forstå caset og teknologien. En investorgruppe jobbet med gründeren i et halvt års tid, og bestemte seg for å gå inn med 1 million kroner. Da gründer satte fart, gikk de inn med ytterligere 1 million. Ett år seinere var selskapet verdt 50 millioner og fikk en stor kontrakt med et av de største tv-selskapene i Europa. Seinere har andre markante investorer kommet inn med større penger til en mye høyere pris. Nå snakker gründeren med de største investorene i landet, og de som gikk inn i tidligfase sitter på aksjer som er 18 ganger mer verdt enn for halvannet år siden. Da begynner det å ligne på en gullfugl.

- Investeringer som gir 5-10-gangeren i et 5-årsperspektiv er tilfredsstillende, forklarer Skansen. - I dette gamet kan man ikke bare gå etter gullfuglene. Man må spre risikoen og være bevisst på hva man holder på med. Men så hender det at man treffer gullfugler, slik som LAVO kan se ut til å bli, sier tidligfaseinvestor Dag Skansen fornøyd.

Vil du vite mer om Connect BAN Bergen, ta kontakt med Ståle Stormark på tlf 99553398 eller e-post stale.stormark@connectnorge.org

(Bildet av Dag Skansen er tatt av fotograf Hans Jørgen Brun)