Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Velkommen til et nytt innholdrikt Connect-år!

Velkommen til et nytt innholdrikt Connect-år!

Publisert:

På vårt første store arrangement i 2018 treffer du næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Under Connect Cleantech Partnerforum 22. februar skal han snakke om ”Fornybarfondet AS”.

Dette er også stedet for å treffe interessante gründere som jobber med grønne løsninger for framtiden. Gründerselskapet Invertapro fra Voss er et av selskapene som skal presentere seg. De produserer insekter til humant konsum.
 
En oversikt over kommende arrangementer vil du alltid finne på vår nettside under fanen ”aktiviteter”. I tillegg til 3-4 større arrangementer som partner- og investorforum, arrangerer vi 7 frokostmøter i året åpne for våre medlemmer.

Springbrett gir verdi for medlemmene våre
Connect Vest- Norge kobler de mest lovende og spennende gründer- og vekstselskapene med kompetanse og kapital. Som medlem hos oss kan du alltid delta på våre aktivitetet.

Connect Springbrett er vårt kjerneprodukt. Her får selskaper i utvikling eller omstilling tilbakemeldinger og råd fra et ekspertpanel plukket ut blant våre medlemmer. Ved å delta i springbrettpanel får dere på samme tid bidra til næringsutvikling, vist dere fram for potensielle kunder og få ny inspirasjon til egen bedrift.


Fra springbrettet til gründerselskapet Invertapro, som nylig har blitt Norges første lovlige prøveprodusent av insekter til humant konsum. Invertapro presenterer seg på Cleantech 22. februar.

Vi kjører springbrett for både gründerselskaper, selskaper i omstilling (knyttet til petroleumsindustrien) og for etablert næringsliv (SMB) med behov for nye strategier for å skape vekst og lønnsomhet. I fjor gjennomførte vi tilsammen 44 springbrettprosesser, like mange er planlagt i år.

Bli mentor
Hvert år kobler vi rundt 70 gründerselskaper og selskaper i omstilling med dyktige mentorer fra næringslivet. Mentorsamarbeidet har vist seg å være svært nyttig for begge parter. Ofte ser vi at samarbeidet fortsetter ved at mentorer seinere går inn som styremedlemmer og/eller investorer i selskapet. Meld din interesse til oss dersom du søker nye utfordringer i 2018 og ønsker å være mentor.

24 millioner fra engleinvestorer
Tidligfaseinvesteringer er i vinden. Connect BAN Bergen er et nettverk av 34 engleinvestorer som ønsker å bygge opp en tidligfaseportefølje. Vi tilbyr fagopplæring for våre tidligfaseinvestorer og har et skoleringsprogram i samarbeid med Angel Challenge.


Tom Roger Sokki i Lavo er en av gründerne som har fått tidligfasekapital gjennom Connect BAN Bergen.

Engleinvestorene i Connect BAN Bergen bidrar med både kapital, kompetanse og nettverk til casene de går inn i. Vi arrangerer 10 investorlunsjer i løpet av året, der investorene presenteres for gründercaser som er screenet gjennom våre prosesser. På 2,5 år har Connect BAN Bergen opparbeidet seg en portefølje på 14 gründerselskaper der det til sammen er investert for 24 millioner kroner. Disse investeringene har i tillegg utløst totalt 35-40 millioner kroner i annen privat og offentlig kapital. Basert på utviklingen i selskapene og tilleggsemisjoner er ikke-realisert avkastning på dagens portefølje på rundt 60 prosent. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å investere i tidligfase. Vi anbefaler også Connect investorforum. I år arrangerer vi investorforum 19. april og 4. oktober. Der får noen av de beste gründerselskapene på Vestlandet presentere seg.

En arena for utvikling
Dere gir en uvurderlig verdi til gründere og vekstselskaper og bidrar til utviklingen av næringslivet på Vestlandet. Tusen takk! Det er viktig for oss at dere også får verdi tilbake. Connect-medlemskapet og deltakelse i våre prosesser og arrangementer er en viktig arena for utvikling, også for dere medlemmer. Hos oss får dere treffe noen av de mest spennende selskapene på Vestlandet, dere holder dere oppdaterte i gründermiljøet, på nye forretningsmodeller, bærekraftig utvikling og de siste trendene i markedet. Vær i front - bli med oss i 2018.

Vi ønsker alle våre medlemmer et lærerikt, spennende og innovativt nytt år!