Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect Mentor

Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og finner en mentor som passer din bedrift.

Connect Norge samarbeider tett med Innovasjon Norge, og tilbyr mentorer gjennom vårt nettverk.

Har du ambisjoner om langsiktig vekst ut over det lokale markedet? Er bedriften din samtidig i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Da er du i målgruppen.

Mentortjenesten gir deg blandt annet

Mentor-caser

Tilbakemeldingene fra gründere og mentorer til Connect Norge har vært svært positive. Få ville vært tilbudet foruten, og oppgir i tilbakemeldingene at de har lært masse på kort tid. Her er to artikler skrevet om to spennende oppstartsselskaper, som har dratt god nytt av mentortjenesten.

  1. Case study: Videonor (pdf)