Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect Pitch®
Gir vekstbedrifter mulighet til å utvikle samt og trene på en effektiv investorpitch eller salgspitch

Connect arbeider med vekstbedrifter / gründere og tilbyr kostnadsfritt profesjonell og skreddersydd kobling av kompetanse og nettverk for å styrke muligheten for at disse bedriftene skal lykkes raskere. Nettverket består av over 2000 ressurspersoner fra næringslivet som bistår på frivillig basis med å tilføre nye oppstartsselskaper kritisk kompetanse, nettverk og kapitaltilgang.

Sentralt i våre prosesser står det å trene selskapene til å lykkes med å hente kapital og komme i posisjon for å lykkes med kommersialisering og vekst. Connect har derfor over lengre tid utviklet et konsept som klargjør tidligfaseselskaper til å møte potensielle partnere og/eller investorer. Vi gir selskapene en treningsarena og en mulighet for selskapene til å trene på en effektiv «investorpitch» eller « salgspitch».

Connect Pitch er en konsentrert treningsarena for å utvikle evner og ferdigheter innen pitching av forretningskonsepter. Treningen skjer med Connects fremragende eksperter fra næringsliv og kompetansemiljøer slik at de kan gi en kvalifisert tilbakemelding til selskapene på sine «investorpitcher».

Ønsker du mer informasjon om Connect Pitch, ta kontakt med Vibeke Tronstad Selnes, daglig leder i Connect Trøndelag, +47 468 89 282, vts@connectnorge.org