Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect Springbrett®
Vekstselskaper hjelpes til å være bedre rustet for virkeligheten

Springbrett er en møtearena der gründerne får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel. Slik får de utvikle sin forretningstrategi, forbedre forretningsplanen og forberede selskapet til møtet med investorer og strategiske samarbeidspartnere. Panelet er tilpasset bedriftens behov og består av ressurspersoner som jurister, patenteksperter, investorer og personer med kunnskap om relevant marked. For å få anledning til å være ressursperson må man være medlem i Connect.

Gründerne får en uavhengig vurdering av sin forretningsplan, sine strategier og forberedes til å møte investorer. Connects medlemmer er vertskap for Springbrettene og får dermed muligheten til å bygge nettverk og å delta på en læringsarena for forretningsutvikling i praksis. I forkant av Springbrett har gründerne vært igjennom en kvalifiseringsprosess. Avhengig av hvor langt gründerne har kommet i utviklingen av selskapet, bidrar Connect i utarbeidelsen av strategier og en investorpresentasjon, slik at vekstselskapet har et helhetlig og kvalitetssikret konsept å presentere på Springbrett. Connect i Norge gjennomfører om lag 100 Springbrett i året. Siden opprettelsen av Connect Norge har organisasjonen kjørt flere enn 500 vekstselskaper gjennom Connect-Springbrett® prosess. Ta kontakt med din Connect-kontakt i din region for mer informasjon.

Hovedsamarbeidspartner