Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Connect tidligfase investor

I Connects investornettverk treffes investorer (fysisk og virtuelt) og får tilgang til kvalitetsikret vekstselskap. Connect er en nøytral ideell organisasjon; vi representerer ingen bestemte interesser og tar oss ikke betalt. 

Hvem er Connect Investornettverk for?

Kapitaleiere som kunne tenke deg å treffe andre som er interessert i å investere i selskaper som er i en tidlig fase. For å delta i et slikt nettverk må du ha intensjon om å investere i tidligfase selskaper.

Hva skjer på de fysiske møtene?

Connect har etablert flere investornettverk i Norge. Dette er en møtearena hvor investorer kommer sammen og får presentert kvalitetssikrede selskaper. Investorene møtes jevnlig og diskuterer casene med andre investorer.

Et typisk nettverksmøte inneholder:

Kompetanseoverføring, co-investorer og syndikering

Nettverkene fungerer som en læringsarena ved at investorer deler sine erfaringer og sin kompetanse. Når vi samler flere investorer med forskjellig kometanse og bakgrunn i samme rom, skjer det noe spennende. Ingen investorer kan alt. Mange er spesialisert innen et segment, ett område. Men etter at et selskap har presentert seg og forlater rommet, begynner diskusjonen mellom investorene. Da fremgår det tydelig at noen er interessert uten å kunne så mye om denne sektoren, mens andre har mer kompetanse. Resultatet kan bli at spesialistene på akkurat denne sektoren går i bresjen og tar en ledende rolle, fordi de også kan bidra med kunnskap. Så kan andre investorer som ikke er spesialister på denne sekstoren bidra med litt kapital. En slik syndikering er bra for alle parter. Det betyr at medlemmene av nettverket kan spre sine inveseringer på mange selskap i ulike sektorer, noe som er viktig for å lage en liten portefølje av investeringer.

Faglig opplæringsprogram

For ytterligere å tilrettelegge for investorenes og nettverkets kunnskap, kompetanse og evne til å gjøre bedre investeringsprosesser og –beslutninger, har Connect Vest sammen med gode samarbeidspartnere og dyktige foredragsholdere, i løpet av våren arrangert et opplæringsprogram for tidligfase investorer.

Programmet er for medlemmer, men er også åpent for et utvalg andre interesserte, så langt kapasiteten rekker. Programmet består av 8-10 sesjoner à 2 timer om ettermiddagen.

Virtuell markedsplass

Connect i Norge har også etablert en virtuell markedsplass, gjennom medlemskap i det fysiske nettverket for å du også tilgang til denne markedsplassen.

Mer informasjon

For mer informasjon og/eller innmelding, ta kontakt med en av våre region ansvarlige. Oversikt for kontaktpersoner finner du på siden: Kontakt oss.