Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Innhold

Connect Vest-Norge har de siste 17 årene jobbet for å styrke næringslivet på Vestlandet gjennom å bidra til vekst, innovasjon og et blomstrende gründermiljø. Vi jobber med selskaper i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og har kontorer i Bergen og Sandnes.

Connect Vest-Norge kobler vekstselskaper med kompetanse, nettverk og kapital. Vi jobber med gründerbedrifter, bedrifter i omstilling innenfor petroleumsindustrien og med etablerte små- og mellomstore bedrifter som ser behovet for å ta nye grep for å oppnå vekst og lønnsomhet i et marked som er i rask endring. Våre koblinger gir resultater i form av flere arbeidsplasser. Vi har 95 prosent overlevelse på gründercasene vi jobber med.

Å legge til rette for innovasjon og gründerskap krever samarbeid og et stort nettverk. Connect Vest-Norge samarbeider blant andre med Innovasjon Norge, fylkeskommuner, kommuner, utdanningsinstitusjoner, BTO/Nyskapingsparken, klyngene, næringsparker og det private næringsliv. Som nøytral non-profit organisasjon har Connect Vest-Norge unik tilgang på ledende næringslivsressurser regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På Vestlandet har vi 200 medlemsbedrifter og tilgang til rundt 500 ressurspersoner. Alle våre prosjekter og tjenester er bygd opp som et samarbeid med både offentlige og private aktører.

Kompetanse og nettverk:

Ved å koble nytt og etablert næringsliv bidrar vi til erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og nettverksbygging på flere arenaer.

Connect Springbrett

er vårt kjerneprodukt. Vi kjører rundt 60 springbrettprosesser i løpet av et år, både for gründerselskaper, bedrifter i omstilling (petroleumsindustrien) og for SMB som ønsker vekst.

Gjennom en springbrettprosess jobber selskapet grundig med produktene/tjenestene de tilbyr, marked, vekststrategi og forretningsmodell. Prosessen avsluttes med selve springbrettet, som er en møtearena der selskapet får syretestet sine planer. Et nøye utvalgt panel satt sammen av eksperter fra næringslivet som samlet sitter på unik kompetanse og erfaring, stiller kritiske spørsmål og kommer med råd og tilbakemeldinger. Springbrettet blir ofte en øyeåpner. Det kan være utfordringer selskapet selv ikke har sett eller spørsmål man har glemt å stille i prosessen. Resultatet er ofte at selskapet gjør vesentlige endringer på deler av planene – på et tidspunkt der det fortsatt er mulig.

De fleste springbrett-selskapene har kontakt med en eller flere paneldeltakere i ettertid. Ofte ser vi at paneldeltakere i ettertid går inn som styrerepresentanter og/eller investorer i selskapet eller at de fungerer som døråpnere til nettverk selskapet trenger.

Springbrettene er et samarbeid med Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og våre medlemmer.

Se tidligere events

Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge

Connect Mentor

Hvert år kobler vi totalt 70 vekstselskaper med en mentor som sitter på kompetansen og erfaringen de selv mangler. Mentorkoblingene har vist seg å være svært nyttige og givende for begge parter, og er med på å drive utviklingen i selskapene. Koblingene er et samarbeid med Innovasjon Norge.

Connect Vekst - fagprogram for SMB

I Bergen arrangerer vi årlig 3 fagprogrammer for små- og mellomstore bedrifter som ønsker å ta grep for å skape vekst, lønnsomhet og arbeidsplasser. I Rogaland arrangeres 2 slike fagprogrammer i året. Totalt går rundt 100 etablerte bedrifter gjennom vekstprogrammet hvert år. Vi siler ut 20-25 av bedriftene som går videre til en springbrettprosess.

Vekstprogrammene er et samarbeid med Bergen kommune, Sandnes kommune og partnere fra næringslivet.

Mer om Connect Vekst

Investorkapital:

Connect Vest-Norge kobler gode gründerselskaper med private tidligfase-investorer. Siden juni 2016 er det investert 35 millioner kroner i private midler som følge våre koblinger.

Connect Investorforum®

Connect Vest-Norge arrangerer 2 investorforum årlig, begge i Bergen. Her får de 6 beste gründerselskapene på Vestlandet presentere seg for investorer. Investorforum trekker vanligvis rundt 70 deltakere.

Connect BAN Bergen

Vårt englenettverk består pr i dag av 34 investorer som ønsker å bygge opp en tidligfase-portefølje. Connect Vest-Norge arrangerer 10 investorlunsjer årlig der ett nøye utvalgt gründerselskap får presentere seg. Connect BAN Bergen går inn med kompetent kapital og er aktive eiere. Kompetanse og nettverk er en viktig del av deres bidrag i tillegg til tidligfasekapitalen. Porteføljen til nettverket er pr i dag på 14 selskaper.

Medlemskap

Som medlem i Connect Vest-Norge vil din bedrift bidra til at flere vekstselskap vokser raskere og riktigere. Bli medlem nå og ta del i arbeidet for et styrket norsk næringsliv.

Medlemskapet gir mulighet til deltagelse på Connect Springbrett® og andre arrangementer i vår regi.

Gjennom Connect Vest-Norge får din bedrift tilgang til de nyeste forretningsideene og et stort nettverk av næringslivsaktører som alle er spesielt opptatt av innovasjon og vekst. Ta kontakt med daglig leder i Connect Vest-Norge, Hege Elvestad, for innmelding.

Kontingenter i Connect Vest-Norge

For bedrifter Pris
1–2 ansatte 2000,-
3–5 ansatte 4000,-
6–10 ansatte 8000,-
11–50 ansatte 16000,-
over 50 ansatte 32000,-
For inkubatorer, forsikrings- og kunnskapsparker Pris
1–4 ansatte 8600,-
5–9 ansatte 17000,-
over 10 ansatte 25400,-
Andre medlemskap Pris
Personlig medlemskap 2000,-
Æresmedlemskap 0,-
Medlemsorganisasjoner egne avtaler [1]

Noter

  1. Det kan inngås egne avtaler for samarbeidspartnere eller sponsorer. Ta kontakt med daglig leder i Connect Vest-Norge, Hege Elvestad, for innmelding.

Connect Vest kontaktpersoner


Lurer du på noe?

Har du andre behov, ønsker eller du har rett og slett ikke funnet svar på det du ønsket? Legg igjen en melding! Vi svarer raskt innenfor våre åpningstider.

Hvor er vi?

Du finner Connect i hele Norge. Connect er et nettverk av fem selvstendige organisasjoner i forskjellige regioner:

Tjenester

Nyheter: Vest-Norge

Connect og Eigersund kommune fortsetter jakten

Connect og Eigersund kommune fortsetter jakten

Publisert:
Connects investorer har solgt seg ut av Dyrekassen

Connects investorer har solgt seg ut av Dyrekassen

Publisert:
Connect jakter 25 bedrifter i Eigersund kommune

Connect jakter 25 bedrifter i Eigersund kommune

Publisert:
Connect har etablert englenettverk i Rogaland

Connect har etablert englenettverk i Rogaland

Publisert:
Kåret til en av Norges topp 50 tech-kvinner

Kåret til en av Norges topp 50 tech-kvinner

Publisert:
Vestlandskonferansen 2019 synliggjør potensialet i en globalisert verden

Vestlandskonferansen 2019 synliggjør potensialet i en globalisert verden

Publisert:
Flere nyheter

Medlemsbedrifter

Samarbeidspartnere

Schibsted Innovasjon Norge Kunnskapsparken Bergen kommune Sparebank Vest Hordaland fylkeskommune Stavanger kommune BKK Harris BTO Sparebank1 SR Bank Rogaland fylkeskommune Fjord Norway Argentum