Connect Norge – historie

Connect Norge hjalp tidligere investorer med å identifisere lovende kandidater for kapitalinvesteringer. Som en nettverksorganisasjon utnyttet de kompetansen til sine medlemmer for å fremme utviklingen av gründere og tidligfaseselskaper. Organisasjonen var basert på tre sentrale prinsipper for gründeres suksess: markedsorientering, tilgang til kapital, og koblinger til eksterne kompetanseressurser.

Samlet tre hovedgrupper

For å realisere dette, arbeidet Connect med å samle tre hovedgrupper — gründere, investorer, og næringslivskompetanse — i en symbiotisk relasjon som gavnet alle parter. Med tilstedeværelse i alle norske fylker og et team på 18 ansatte, fokuserte Connect på å støtte gründere med unike og skalerbare forretningsideer.

Hvert år kom mellom 500 og 600 selskaper til dem for hjelp, men streng seleksjon sørget for at kun omkring 100 til 120 selskaper mottok støtte årlig, helt kostnadsfritt for gründerne.

Connect Springbrett var organisasjonens hovedprodukt. Dette programmet ga selskaper som hadde fullført programmet muligheten til å presentere seg for potensielle investorer og andre interessenter gjennom ulike seminarer og arrangementer over hele Norge. Disse arrangementene var ikke bare åpne for medlemmer, men også for organisasjonens mange samarbeidspartnere, og de ble utformet for å være av høy relevans og verdi for investorene.

I tillegg til sitt nasjonale fokus, engasjerte Connect Norge seg også i stadig flere internasjonale prosjekter. Spesielt med andre Connect-enheter i Norden. Connects opprinnelse går tilbake til San Diego i California tidlig på 1980-tallet. Det ble startet av en gründer som ønsket å lette veien for andre i lignende situasjoner ved å gi dem tilgang til nødvendig ekspertise og nettverk.

Fra denne spede begynnelsen vokste Connect til en internasjonal organisasjon med tilstedeværelse i mange land, inkludert Sverige og Danmark, og totalt omtrent 70 medarbeidere i Norden.

Connect Springbrett

Connect Springbrett var et nøkkeltilbud fra Connect Norge som hjalp vekstselskaper med å styrke sin beredskap for virkelighetsutfordringer i næringslivet. Springbrett fungerte som en møtearena der gründere fikk verdifull tilbakemelding fra et tverrfaglig panel. Dette panel besto av jurister, patenteksperter, investorer og eksperter med spesifikk markedsinnsikt, alle tilpasset den enkelte bedrifts behov.

Gjennom denne prosessen hadde gründerne mulighet til å videreutvikle sin forretningsstrategi, forbedre sine forretningsplaner og forberede seg til møter med investorer og strategiske samarbeidspartnere. For å bli en ressursperson i panelet, måtte man være medlem av Connect.

Medlemmer av Connect var vertskap for disse Springbrettene, noe som ga dem en unik mulighet til å bygge nettverk og delta i en praktisk læringsarena for forretningsutvikling. Før et Springbrett-event, gikk gründerne gjennom en kvalifiseringsprosess. Avhengig av hvor langt de hadde kommet i utviklingen av sitt selskap, bidro Connect med å forme strategier og forberede en investorpresentasjon. Dette sikret at vekstselskapene hadde et gjennomarbeidet og kvalitetssikret konsept å presentere.

Årlig gjennomførte Connect i Norge om lag 100 Springbrett, og siden etableringen av Connect Norge hadde organisasjonen hjulpet over 500 vekstselskaper gjennom denne prosessen. Gründere ble oppfordret til å kontakte sin lokale Connect-representant for ytterligere informasjon.

Connect Mentor

Connect Mentor var en tjeneste fra Connect Norge rettet mot daglige ledere i gründerbedrifter. Tjenesten hadde som mål å koble gründere med erfarne næringslivspersoner som kunne fungere som mentorer. Disse skulle da være skreddersydd for deres spesifikke behov og utfordringer.

I tett samarbeid med Innovasjon Norge, tilbød Connect Norge mentorer fra sitt omfattende nettverk. Mentortjenesten inkluderte én-til-én-samtaler med en mentor over en periode på seks til tolv måneder. Da varte mentorveiledningen varierte mellom 30 og 100 timer. Dette programmet var som sagt et resultat av et samarbeid med Innovasjon Norge. Interesserte gründere ble oppfordret til å søke gjennom Innovasjon Norge sine nettsider for mer informasjon.

Tilbakemeldingene fra både gründere og mentorer som deltok i Connect Norges mentorprogram var overveldende positive. Mange uttrykte at de ikke ville vært foruten tilbudet. De rapporterte at de hadde oppnådd betydelig læring og utvikling i løpet av relativt kort tid.

Connect Investorforum

Connect Investorforum var en viktig del av Connect Norges tilbud. Forumet ble arrangert både på nasjonalt og regionalt nivå. Dette skapte møteplasser der gründere kunne møte investorer. Å koble bedrifter med investormiljøer var en sentral tjeneste som Connect tilbød over hele landet.

De fleste medlemsorganisasjonene i Connect arrangerte regionale møter med dette som hovedtema. Noen av disse møtene inkluderte regionale versjoner av Connect Investorforum®, mens andre organiserte investorlunsjer eller investorfrokoster. Oppdateringer og informasjon om disse hendelsene ble jevnlig publisert på Connects hjemmesider.

På nasjonalt nivå ble et tilsvarende møte arrangert årlig under Oslo Innovation Week. Her samarbeidet Connect Norge med VentureLab om Norwegian InvestmentForum. Mer informasjon om dette og andre arrangementer under Oslo Innovation Week kunne finnes på arrangementets offisielle hjemmesider.

Connect engasjerte seg også i internasjonalt samarbeid, blant annet med Connect2Capital. Bedrifter som deltok i Connects arrangementer i Norge, kunne bli nominert til deltakelse i Connect2Capital. Bedrifter som var interesserte i å være samarbeidspartnere ved noen av Connects arrangementer, ble oppfordret til å kontakte sin regionale Connect-representant for mer informasjon.

Connect Norge har tradisjonelt støttet oppstartsselskaper og gründere i ulike bransjer ved å tilby vekstfremmende tjenester som Connect Pitch og Partnerforum. Tilsvarende prinsipper kan anvendes i den raskt voksende online casinoindustrien, hvor nye aktører stadig søker etter strategier for å forbedre sin markedsposisjon og tiltrekke seg kapital og partnere.

I denne sammenhengen er det essensielt for nye casinoer å utvikle tiltalende tilbud som appellerer til potensielle kunder. Et eksempel på en slik strategi kunne vært å tilby free spins som en del av deres markedsføringsstrategi for å tiltrekke spillere og skape en solid kundebase, noe som reflekterer hvordan Connect Norge har hjulpet bedrifter å finpusse deres tilbud for å tiltrekke seg nødvendige investeringer og partnere.

Connect Partnerforum

Partnerforumet var viktige møtearenaer der gründere, næringsliv og investorer kunne samles. Connect Norge organiserte disse forumene i samarbeid med aktører fra utvalgte bransjer, inkludert olje og gass samt Cleantech.

Hvert år gjennomførte Connect i Norge Partnerforum i disse bransjene, og mange av de presenterte selskapene knyttet verdifulle kontakter. Disse kontaktene kunne omfatte potensielle leverandører, forhandlere, strategiske samarbeidspartnere eller investorer.

Olje og Gass Partnerforum® ble arrangert årlig av Connect Vest både i Bergen og i Stavanger. I tillegg hadde Connect i Norge ansvar for lignende arrangementer på nordisk nivå innen Cleantech. Connect Nordic Cleantech Partnerforum® fant sted hvert år i februar, også i Bergen.

Connect i Norge var i stadig utvikling og ønsket å utvide sitt tilbud for å presentere selskaper fra flere bransjer. Bedrifter som ønsket å samarbeide med Connect for å utvikle tilsvarende møteplasser for nye bransjer, ble oppfordret til å ta kontakt med sin regionale Connect-representant for mer informasjon.

Connect Pitch

Connect Pitch var et initiativ fra Connect Norge som ga vekstbedrifter muligheten til å utvikle og trene på en effektiv investorpitch eller salgspitch. Dette tilbudet var rettet mot gründere og vekstbedrifter, og det ble tilbudt helt kostnadsfritt. Målet var å koble disse bedriftene med skreddersydd kompetanse og nettverk for å øke deres sjanser for rask suksess.

Connects nettverk bestod av over 2000 ressurspersoner fra næringslivet som frivillig bistod nye oppstartsselskaper med å tilføre kritisk kompetanse, nettverk og tilgang til kapital. Disse prosessene fokuserte på å trene selskapene i å hente kapital og å posisjonere seg for kommersialisering og vekst.

Connect Pitch fungerte som en intensiv treningsarena der selskaper kunne utvikle ferdigheter innen pitching av forretningskonsepter. Treningen ble ledet av Connects fremragende eksperter fra næringslivet og kompetansemiljøer, som ga kvalifiserte tilbakemeldinger på selskapenes investorpitcher og salgspitcher.